Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

สมุนไพรไทย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 ธันวาคม 2562

พิมพ์ PDF

“สมุนไพรไทย ฟ้าทะยานโจร และขมิ้นชัน ”  เสวนาสด

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 19.00-20.00

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

แขกรับเชิญ :  

นายแพทย์ สุรพงศ์ อำพันวงษ์  นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์

 เภสัชกรสมนึก สุชัยธนาวนิช ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทย และสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  และ ดร.ภญ ประคองสิริ บุญคง เภสัชกรอาวุโส ที่ปรึกษากองพัฒนายาไทย

 ดำเนินรายการโดย

หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189


   

มนุษย์ กับ สันติภาพ (ตอนสอง) เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น

พิมพ์ PDF

มนุษย์กับสันติภาพโลก”  (ตอน สอง) เสวนาสด

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 19.00-20.00

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

แขกรับเชิญ : พระอาจารย์สมาน ธัมมะคัมภีร์ปัญโญ

 ประธานขบวนการศาสนาเพื่อมนุษย์ชาติและสร้างสันติภาพโลกถาวร

ดำเนินรายการ: หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท   

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

o  ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

o  ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

o  ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

o  ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189


   


หน้า 3 จาก 393
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 895
Content : 2168
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4255951

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า