Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

ชีวิตที่พอเพียง 3217.ฮีโร่แห่งความดี

พิมพ์ PDF

ชีวิตที่พอเพียง 3217. ฮีโร่แห่งความดีงาม

นสพ. The New York TimesInternational Edition ฉบับวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ในคอลัมน์ Opinion มีบทความชื่อWhatmoral heroes are made of (1เขียนโดย David Brooks น่าอ่านมาก   สรุปตอนท้ายว่า คนที่ตั้งหน้าทำเพื่อผู้อื่นนั้น  ทำด้วยความเชื่อหรือการเห็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งนั้น และทำด้วยกระบวนทัศน์ว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ยิ่งใหญ่นั้น   ตนไม่ใช่ตัวขบวนการนั้น   คือทำอย่างไร้ตัวตนนั่นเอง  

แต่ผมก็ไม่วายเถียง David Brooks ว่าเขาทำให้เรื่องบุคคลตัวอย่างแห่งความดีงามสูงส่งเกินไปหรือเปล่า     ผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนสามารถบรรลุความเป็น “มนุษย์ระดับ ๖”  ตามแนวทางของ moral development of Lawrence Kohlberg ได้    โดยที่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ครู โรงเรียน และสังคม   ที่จะต้องสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสังคมให้เอื้อต่อการที่เด็กและเยาวชนจะพัฒนาตนเองในด้านความดีงาม  

การศึกษา และการเลี้ยงดูเด็ก ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยเพื่อให้ความดีงามในตัวเด็กเจริญงอกงาม   และบั่นทอนไม่ให้หน่ออ่อนของความชั่วร้ายขยายตัว    และการเรียนรู้นี้ต้องดำเนินไปตลอดชีวิต   แม้แต่คนแก่อย่างผมก็ต้องหมั่นเตือนสติตนเองและเรียนรู้

นิตยสาร Nikkei Asian Review ฉบับวันที่๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑    ลงเรื่อง Facebook’suphill battle against fake news in Asia (2)   และข่าวการจับพระที่มีสมณศักดิ์สูงเรื่องฉ้อโกงเงิน(3) บอกเราว่า    เป็นธรรมดาโลกที่ในระบบนิเวศมีขั้วตรงกันข้ามอยู่ด้วยกัน    ชั่วกับดีอยู่ปนๆ กัน    ในสังคมยุคปัจจุบันที่สิ่งต่างๆ มัน VUCAคนเราต้องรู้จักแยกแยะ   และอยู่ในโลกแบบลิ้นเสืออยู่ในปากเสือโดยไม่โดนเขี้ยวเสืองับ

Facebook เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยการสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารสังคม   ซึ่งก็เหมือนเทคโนโลยีหรือเครื่องมือทั่วไป ที่มีทั้งผลดีและผลเสีย    ขึ้นกับการนำไปใช้    คนที่ทำกิจการใหญ่โต มีผลกระทบต่อสังคมสูงต้องรับผิดชอบต่อสังคม    โดยการจัดการต้องไม่แค่ทำเพื่อกำไรเท่านั้นต้องทำเพื่อความถูกต้องดีงานของสังคมด้วย   โดยหาทางปิดกั้นการใช้งานเพื่อความชั่วร้าย  

พระ เป็นสมมติสงฆ์ อาจมีจำนวนหนึ่งที่ฝึกฝนจนลดละกิเลสลงไปได้มาก    และบางรูปอาจเป็นอริยะสงฆ์    แต่ส่วนใหญ่เป็นสมมติสงฆ์คือยังมีกิเลสอยู่    วงการสงฆ์บางส่วนอาจดำเนินกิจการแบบเพิ่มพูนกิเลสแก่พระ(และอุบาสกอุบาสิกา) ด้วยซ้ำ    การได้รับสมณศักดิ์ไม่สัมพันธ์กับการลดกิเลส    ดังกรณีหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมกายและสมเด็จอดีตตัวเก็งพระสังฆราช     ในสายตาของผมเป็นเหยื่อของความชั่วร้าย  

มองลบเป็นบวก    ความชั่วร้ายสอนให้เราเข้าใจคุณค่าของความดีงาม    ความร้อนรุ่มอึดอัดขัดข้องสอนให้เรารู้จักคุณค่าของความสงบเย็น     

วิจารณ์ พานิช

๒๕ พ.ค. ๖๑   เพิ่มเติม ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ในห้องรับรองการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ  


 
 

เพลินพัฒนา

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:34 น.
 

รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:34 น.
 

สัมฤทธิศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญสู่ความสำเร็จ

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:34 น.
 


หน้า 4 จาก 418
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 606
Content : 2164
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4057808

facebook

Twitter


บทความเก่า