Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

ชีวิตที่พอเพียง 3217.ฮีโร่แห่งความดี

พิมพ์ PDF

ชีวิตที่พอเพียง 3217. ฮีโร่แห่งความดีงาม

นสพ. The New York TimesInternational Edition ฉบับวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ในคอลัมน์ Opinion มีบทความชื่อWhatmoral heroes are made of (1เขียนโดย David Brooks น่าอ่านมาก   สรุปตอนท้ายว่า คนที่ตั้งหน้าทำเพื่อผู้อื่นนั้น  ทำด้วยความเชื่อหรือการเห็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งนั้น และทำด้วยกระบวนทัศน์ว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการที่ยิ่งใหญ่นั้น   ตนไม่ใช่ตัวขบวนการนั้น   คือทำอย่างไร้ตัวตนนั่นเอง  

แต่ผมก็ไม่วายเถียง David Brooks ว่าเขาทำให้เรื่องบุคคลตัวอย่างแห่งความดีงามสูงส่งเกินไปหรือเปล่า     ผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนสามารถบรรลุความเป็น “มนุษย์ระดับ ๖”  ตามแนวทางของ moral development of Lawrence Kohlberg ได้    โดยที่เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ครู โรงเรียน และสังคม   ที่จะต้องสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสังคมให้เอื้อต่อการที่เด็กและเยาวชนจะพัฒนาตนเองในด้านความดีงาม  

การศึกษา และการเลี้ยงดูเด็ก ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยเพื่อให้ความดีงามในตัวเด็กเจริญงอกงาม   และบั่นทอนไม่ให้หน่ออ่อนของความชั่วร้ายขยายตัว    และการเรียนรู้นี้ต้องดำเนินไปตลอดชีวิต   แม้แต่คนแก่อย่างผมก็ต้องหมั่นเตือนสติตนเองและเรียนรู้

นิตยสาร Nikkei Asian Review ฉบับวันที่๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑    ลงเรื่อง Facebook’suphill battle against fake news in Asia (2)   และข่าวการจับพระที่มีสมณศักดิ์สูงเรื่องฉ้อโกงเงิน(3) บอกเราว่า    เป็นธรรมดาโลกที่ในระบบนิเวศมีขั้วตรงกันข้ามอยู่ด้วยกัน    ชั่วกับดีอยู่ปนๆ กัน    ในสังคมยุคปัจจุบันที่สิ่งต่างๆ มัน VUCAคนเราต้องรู้จักแยกแยะ   และอยู่ในโลกแบบลิ้นเสืออยู่ในปากเสือโดยไม่โดนเขี้ยวเสืองับ

Facebook เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยการสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารสังคม   ซึ่งก็เหมือนเทคโนโลยีหรือเครื่องมือทั่วไป ที่มีทั้งผลดีและผลเสีย    ขึ้นกับการนำไปใช้    คนที่ทำกิจการใหญ่โต มีผลกระทบต่อสังคมสูงต้องรับผิดชอบต่อสังคม    โดยการจัดการต้องไม่แค่ทำเพื่อกำไรเท่านั้นต้องทำเพื่อความถูกต้องดีงานของสังคมด้วย   โดยหาทางปิดกั้นการใช้งานเพื่อความชั่วร้าย  

พระ เป็นสมมติสงฆ์ อาจมีจำนวนหนึ่งที่ฝึกฝนจนลดละกิเลสลงไปได้มาก    และบางรูปอาจเป็นอริยะสงฆ์    แต่ส่วนใหญ่เป็นสมมติสงฆ์คือยังมีกิเลสอยู่    วงการสงฆ์บางส่วนอาจดำเนินกิจการแบบเพิ่มพูนกิเลสแก่พระ(และอุบาสกอุบาสิกา) ด้วยซ้ำ    การได้รับสมณศักดิ์ไม่สัมพันธ์กับการลดกิเลส    ดังกรณีหลวงพ่ออดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมกายและสมเด็จอดีตตัวเก็งพระสังฆราช     ในสายตาของผมเป็นเหยื่อของความชั่วร้าย  

มองลบเป็นบวก    ความชั่วร้ายสอนให้เราเข้าใจคุณค่าของความดีงาม    ความร้อนรุ่มอึดอัดขัดข้องสอนให้เรารู้จักคุณค่าของความสงบเย็น     

วิจารณ์ พานิช

๒๕ พ.ค. ๖๑   เพิ่มเติม ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ในห้องรับรองการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิ  


 

เพลินพัฒนา

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:34 น.
 

สัมฤทธิศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญสู่ความสำเร็จ

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:34 น.
 

ทำไมอเมริกาจึงเสื่อมถอย

พิมพ์ PDF
"ความเสื่อมอยู่ที่ความไม่เป็นธรรมในสังคม ช่องว่างของรายได้ถ่างกว้างขึ้น ระหว่างคนรวยกับคนจน"


ทำไมอเมริกาจึงเสื่อมถอย

บทความในนิตยสาร ไทม์ ฉบับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง My Generation Was Supposed to Level America’s Playing Field. Instead, We Rigged It For Ourselves (1) เขียนโดย Steven Brill  น่าอ่านมาก   บอกสาเหตุความเสื่อมถอยของอเมริกา

หากไม่มีเวลา อ่านเฉพาะย่อหน้าที่สองของบทความ ก็จะได้ข้อสรุป

ความเสื่อมอยู่ที่ความไม่เป็นธรรมในสังคม  ช่องว่างของรายได้ถ่างกว้างขึ้น ระหว่างคนรวยกับคนจน

สาเหตุมาจากการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนรวยเข้าครองอำนาจ และออกกฎหมายเพื่อพวกตน    

อ่านไปเรื่อยๆ จะเห็นภาพเปรียบเทียบสภาพในปัจจุบันกับเมื่อ ๔๐ – ๕๐ ปีก่อน ในด้านต่างๆ ที่ด้อยลงอย่างน่าตกใจ    เช่น อัตราความยากจนสูงเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศกลุ่ม โออีซีดี  รองจากตุรกีและอิสราเอล    หนึ่งในห้าของเด็กอเมริกัน อยู่ในสภาพ “ไม่มีความมั่นคงทางอาหาร”   

ปฐมเหตุของความเสื่อมถอยคือ ระบบการเมือง ที่ออกแบบไว้ดี เริ่มต้นดี   แต่ถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้แข็งแรง   โดยไม่เผื่อแผ่แก่ผู้อ่อนแอกว่า   ไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวม 

ผมตั้งคำถามว่า สภาพเช่นนี้ เป็น“คอร์รัปชั่นเชิงระบบ”หรือเปล่า 

ระบบเศรษฐกิจและการเมืองของเรากำลังตามก้นอเมริกันหรือเปล่า  

รายละเอียดอยู่ในหนังสือ Tailspin : The People and Forces Behind America’s Fifty-Year Fall --- and Those Fighting to Reverse It (2018)   เขียนโดยSteven Brill 

บทความ The strange failure of the educated elite in America(2) โดยDavid Brooksลงพิมพ์ใน นสพ. บางกอกโพสต์ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน้า ๙   กล่าวถึงหนังสือTailspin ของ Steven Brill     และย้ำความล้มเหลวของแนวทาง meritocracy(ความสามารถเป็นใหญ่) ของ สรอ. ที่สร้างขึ้นแทนที่แนวทาง aristocracy(กลุ่มคนรวยเป็นใหญ่) ที่เป็นแนวทางเดิม     เพราะระบบใหม่ได้กลายเป็น new aristocracy   คือสร้างระบบต่างๆ ที่เอื้อต่อการสั่งสมอำนาจและความร่ำรวยในกลุ่มพวกตน    

วิจารณ์ พานิช

๒๙ พ.ค. ๖๑ ปรับปรุง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องรับรองการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:32 น.
 

ชีวิตที่พอเพียง 3185. KM 4.0 กับการตั้งเป้า

พิมพ์ PDF

ผมขอเสนอว่าทักษะการตั้งเป้าเป็นทักษะสำคัญของการประยุกต์ใช้ KM 4.0

คำถามแรกที่ต้องถามคือเป้าอะไร  นี่คือประเด็นสำคัญที่สุด   

หากตอบว่า เป้า KM   ผมเฉลยว่า ... ผิด    นี่คือปรากฏการณ์เส้นผมบังภูเขา    KM บังงาน

เป้าหมายอันดับ ๑ของการทำ KMต้องอยู่ที่งาน  อาจเพื่อเพิ่มคุณภาพชิ้นงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย  ลดอันตราย  เพิ่มรายได้ เพิ่มกำไร  เพิ่มประสิทธิภาพผลงาน ฯลฯ   

เป้าหมายอันดับ ๒ คือ คน    เพื่อเพิ่มสมรรถนะของคนในการทำงาน    พัฒนาวัฒนธรรมแบ่งปันความรู้ใส่ตนไม่หวงความรู้ มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน   มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนพนักงาน    เพิ่มแนวคิดเชิงบวก    เพิ่มเจตคติที่ดีต่อองค์กร      เพิ่มความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับงานโดยเรียนรู้ผ่านการทำงานหนุนด้วยกระบวนการ KM    เป้าหมายอันดับสองนี้อาจมองเป็นผลพลอยได้   แต่ต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดผล  

เป้าหมายอันดับ ๓ คือ องค์กร   เพื่อพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้   เป็น high performance organization    เป็น happy workplace   มีความแข็งแรงพร้อมเผชิญความท้าทายนานา  

คำถามที่ ๒ สำหรับมือใหม่  องค์กรที่เริ่มทำ KM จริงจัง    เป้าใหญ่แค่ไหน  ยากแค่ไหน

คำตอบคือต้องเป็นเป้าที่ท้าทาย   และมั่นใจ ๕๐%  ว่าบรรลุได้    ในเบื้องต้นควรเป็นเป้าที่โฟกัสมาก   เจาะที่ประเด็นเดียว    เพื่อฝึกวิธี “จัดการความรู้” เพื่อบรรลุเป้านั้น    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะได้สัมผัสความซับซ้อนของ “ความรู้”ที่ต้องใช้เพื่อบรรลุเป้า   รวมทั้งความซับซ้อนของการเอาความรู้ไปใช้    ซึ่งหากทำจนเคยชินหรือชำนาญก็เป็นเรื่องธรรมดาๆ   

คำถามที่ ๓เมื่อบรรลุเป้าที่กำหนดแล้ว ทำอะไรต่อ

คำตอบของผมคือ ทำได้ ๒แนว  (๑) เกาะติดเป้าเดิมแต่ยกระดับให้สูงขึ้น หรือยากขึ้น  (๒)ขยายสู่เป้าใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม แต่ไม่ทิ้งเป้าเดิม   หมายความว่าเป้าใหม่ครอบคลุมเป้าเดิม   

คำถามที่ ๔การกำหนดเป้าหมาย ต้องระบุเงื่อนเวลาหรือไม่

คำตอบคือต้องกำหนด  และต้องไม่ลืมกำหนดเงื่อนเวลาเป็นอันขาด   

คำถามที่ ๕  มีหลายเป้าได้ไหม  

คำตอบคือไม่มีกติกาตายตัว   แต่ต้องระวังไม่ตั้งเป้าหลายเป้าเปรอะไปหมดเพื่อเอาใจคนจากต่างหน่วยงาน   วิธีเช่นนั้จะทำให้เกิดเป้าหมายแยกส่วน   เป็นการส่งเสริมการทำงานแบบ ไซโล   เป็นผลลบต่อการดำเนินการ KM

หัวใจของการตั้งเป้าคือต้องมีข้อมูล (information) เพื่อการตั้งเป้า   วิจารณ์ พานิช

๑๑ เม.ย. ๖๑บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:32 น.
 


หน้า 5 จาก 390
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 774
Content : 2147
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4175472

facebook

Twitter


บทความเก่า