Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

กรกฎาคม เดือนมงคล เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กรกฎาคม เวลา 19.00-20.00 o

พิมพ์ PDF

คืนนี้ พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-20.00

ติดตามชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  เสวนาสด

“กรกฎาคม เดือนมงคล”

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา

ดำเนินรายการโดย หลวงหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

ดร.แสน ชฎารัมย์  ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล และคุณลภัสรดา บางเทศธรรม

 สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

25 กรกฎาคม 2561


   

"แนวทางแก้ปัญหาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน" รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 o

พิมพ์ PDF

คืนนี้ พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-20.00

ติดตามชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ประเด็น เสวนาสด

“แนวทางแก้ปัญหาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน”

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา

ดำเนินรายการโดย หลวงหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

ดร.แสน ชฎารัมย์ และ ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล ร่วมเสวนา

 สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

18 กรกฎาคม  2561


 

บริหารผลลัพธ์ กับบริหารอำนาจ

พิมพ์ PDF

ชีวิตที่พอเพียง 3216a. บริหารผลลัพธ์ กับบริหารอำนาจ

“ผมขอสื่อสารต่อคนไทย ให้ช่วยกันตรวจสอบ ว่าระบบการบริหารประเทศของเรา ยังมีส่วนใดอีกบ้าง ที่มีอำนาจ โดยไม่ต้องรับผิดรับชอบ โดยต้องเน้นความรับผิดรับชอบต่อประชาชน ไม่ใช่แค่สนองผู้มีอำนาจทางการเมือง”

ผมสงสัยมานาน ว่าทำไมระบบการศึกษา ที่มี พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ () ที่อ่านแล้วผมมีความเห็นว่าเขียนไว้ดีมาก    แต่ทำไมเมื่อใช้ พรบ. นี้ คุณภาพการศึกษาไทยกลับแย่ลง

 ผมมาเข้าใจชัดเจนในวันนี้ ว่าเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการเอา พรบ. นี้ไปตีความ แล้วบริหารอำนาจ ผ่านกฎระเบียบ   ละเลยเรื่องผลลัพธ์   ไม่มีกลไกความรับผิดรับชอบ (accountability) ต่อผลลัพธ์    

ในเชิงหลักการ การมีอำนาจโดยไม่ต้องรับผิดรับชอบ เป็นระบบที่ฉ้อฉล (corrupt)    

ผมขอสื่อสารต่อคนไทย ให้ช่วยกันตรวจสอบ ว่าระบบการบริหารประเทศของเรา  ยังมีส่วนใดอีกบ้าง ที่มีอำนาจ โดยไม่ต้องรับผิดรับชอบ   โดยต้องเน้นความรับผิดรับชอบต่อประชาชน  ไม่ใช่แค่สนองผู้มีอำนาจทางการเมือง

วิจารณ์ พานิช

๑๔ ก.ค. ๖๑  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand


 


หน้า 7 จาก 422
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 713
Content : 2187
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4133205

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า