Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

พิมพ์ PDF

 

ดร.หนึ่ง จบวิทยาศาสตร์ แต่ต้องการให้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนก็ต้องเรียนรู้ เพื่อเข้าใจรัฐธรรมนูญ (กฎหมาย)

พิมพ์ PDF

 ดร. หนึ่ง จบวิทยาศาสตร์ แต่ต้องการให้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน...

ก็ต้องเรียน รู้ เพื่อเข้าใจรัฐธรรมนูญ (กฎหมาย)

สิ่งที่ ดร. หนึ่งได้ทำ ด้วยเงินส่วนตัว ไม่มีเงินเดือนใด ๆ ใช้เงินเก็บ และเงินสนับสนุนจากครอบครัว ๒ ครอบครัว

๑. ส่งข้อเสนอแนะว่าประเทศไทยต้องทำแบบนี้ โดยส่งเป็นฉบับเดียวกัน ถึง นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ฯลฯ

นายกฯ นำไปทำนโยบาย

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นำไปเขียนบรรจุไว้เป็นมาตราในรัฐธรรมนูญ

สภานิติบัญญัติแห่งชาตินำไปเป็นกรอบพิจารณากฎหมาย และ คสช. ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฯลฯ

๒. ลงพื้นที่เพื่อถามความต้องการของประชาชน รวบรวมนำส่งให้ เพื่อนำไปเป็นนโยบาย ช่วงนั้น @หมอนันท์ พท.H.S เสนอเรื่องสมุนไพร ทุกภาคส่วนจึงเริ่มวางรากฐานสมุนไพร จนถึงปัจจุบัน ถ้าใครรู้จัก ดร. ต้อม แห่งอภัยภูเบศร จะได้ข้อมูลจาก ดร. ต้อมว่านายกประยุทธ์ ฯ ส่งเสริมสมุนไพรอย่างจริงจัง

๓.ข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ทำทุกสัปดาห์ ส่งหนังสือฯ ทุกสัปดาห์ โดยถ้าไม่ทำ ก็จะเตือนในสัปดาห์ต่อมา

๔. หลังจากร่างรัฐธรรมเสร็จ ก็ขับรถไปขอรับร่างรัฐธรรมนูญมาอ่าน ทำความเข้าใจ ตอนแรกด้วยความเกรงใจเงินของประชาชน จึงขอมา ๑ เล่ม เปิดอ่านร่างรัฐธรรมนูญ อ่านทุกตัวอักษร ต้องเข้าใจว่าข้อความนี้หมายถึงอย่างไร การเขียนกฎหมายนิยมอ้างไปมาตราอื่น ๆ พออ่านตามไปถึงระดับที่ ๓ (อ้างไปมาตราอื่น) ก็ลืมแล้วว่ามาตราแรก เป็นเรื่องอะไร

 

๕. ขับรถไปขอร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก ๒ เล่ม เพื่อเปิดพร้อมกันได้ ๓ เล่ม อ่านมาตรา ๓ มาตราที่อ้างต่อกัน ไปที่อีกหน้าหนึ่ง จนเข้าใจความหมายและเจตนารมณ์ของมาตรานั้น ๆ

๖. ดร. หนึ่งจบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้จบกฎหมาย ก็ย่อมต้องใช้ความพยายามมากกว่านักกฎหมาย และคุณพ่อเป็นอัยการ ก็หอบร่างรัฐธรรมนูญไปถามคุณพ่อว่าหมายถึงอะไร (ถูกดุมาหลายรอบ)

๗. ตรวจสอบข้อความ และส่งข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขข้อความ เพิ่มเติมข้อความ ฯลฯ

๘. ในระหว่างพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ก็ให้นักศึกษาร่วมออกแบบด้วย โดยให้ส่งข้อเสนอแนะของคนรุ่นใหม่ และรวบรวมส่งผู้เกี่ยวข้อง

๙. อ่านร่างรัฐธรรมนูญ ๓ รอบ ก่อนลงประชามติ "รับร่างรัฐธรรมนูญ"

๑๐. ขับรถไปขอร่างรัฐธรรมนูญ และนำไปให้ผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีอ่าน ก่อนลงประชามติ

ตอนอ่านกฎหมาย อึดอัดใจมาก เพราะไม่คุ้นเคย แต่ก็นึกถึงพ่อหลวงภูมิพล ที่ทรงต้องเรียนกฎหมาย

ไม่ว่าอย่างไร ต้องอ่านทุกตัวอักษรในร่างรัฐธรรมนูญ ให้เข้าใจ และต้องเข้าใจจริง ๆ เพราะต้องทักท้วง และ/หรือ เสนอแนะในเรื่องที่ยังไม่ได้รวมไว้

มนุษย์ทุกคนที่มีสติ ปัญญา สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งด้วยตนเอง

เชื่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านมีครบถ้วน ลองเปิดอ่านรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ เลือกมาตราที่เกี่ยวกับภารกิจที่ท่านกำลังทำอยู่   โปรดดูสารบัญ และบันทึกสารบัญเก็บไว้

 ดิฉันอยู่ภาคประชาชนเต็มขั้นถ้ายอมรับความผิดต้องเริ่มแก้ไขตรงเข้าไปเรียนรู้กฎหมายใช่มั้ยคะไม่มีสิทธิเรียกร้องจาก​ สส.หรือใครๆที่เรามองเห็นอำนาจที่เขามีจะพยายามสื่อสารทำความเข้าใจข้อนี้กับพี่น้องประชาชนคะท่าน


 

เปิดใจ ดร.หนึ่ง : ปัญหาของประเทศ ณ ปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล ไม่ได้อยู่ที่ ส.ส. และ ส.ว. แต่อยู่ที่ประชาชน พร้อมเรียนรู้ และลงมือทำหรือยัง ?

พิมพ์ PDF

เปิดใจ ดร.หนึ่ง : “ปัญหาของประเทศ ณ ปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล ไม่ได้อยู่ที่ ส.ส. และ ส.ว. แต่อยู่ที่ประชาชน พร้อมเรียนรู้ และ ลงมือทำ หรือยัง?

 

เนื่องจากโดยส่วนตัว ต้องการพัฒนาการเมืองไทย จึงได้วางแผนไว้ตั้งแต่การออกแบบรัฐธรรมนูญฯ และสื่อสารถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ออกระเบียบ "ห้ามให้ของ ห้ามให้เงินประชาชนช่วงเลือกตั้ง ห้ามสัญญาว่าจะให้"

ซึ่งช่วงช่วยพรรคการเมืองหนึ่งเดินหาเสียง + ปั่นจักรยานหาเสียง ใช้แรงกาย แรงใจ ความจริงใจ คุยกับประชาชน จนประชาชนเข้าใจ ประชาชนจึงไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เงินใด ๆ จากการกากบาทของเขา

เมื่อตั้งใจว่าจะทำ จึงเริ่มที่ปัญญา เพราะกำหนดไว้ว่าจะไม่เริ่มที่คำว่าเงิน จึงไม่ต้องใช้เงินสักสลึงเดียว

แต่ใช้ปัญญา และสิ่งที่มีอยู่ คือ แรงกาย แรงใจ เวลาของชีวิต และใช้โอกาสทุกโอกาสคุยกับประชาชน รับประทานอาหารร้านไหน ก็ใช้โอกาสชวนประชาชนให้เข้าใจอุดมการณ์ของพรรคการเมืองนั้น

อุดมการณ์ของพรรคนั้น เป็นสิ่งที่ประชาชนชอบ พอเล่าเรื่องราวของพรรคนั้นให้ประขาชนรับรู้ข้อมูลอย่างจริงใจ ไม่หลอกประชาชน ประชาชนเข้าใจ

 

 จุดเริ่มต้น ต้องไม่เริ่มที่ความขัดแย้ง หรือกล่าวว่าผู้อื่น ศึกษากฎหมายให้เข้าใจ และรู้วิธีการนำไปใช้ให้เป็น

 ได้เปิดอ่านข้อความในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือยังคะ

 ถ้ายังไม่ได้อ่าน เปิดอ่าน และเลือกมาตราที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่กำลังขับเคลื่อน

 ประชาชนไทยต้องอ่านกฎหมายค่ะ กฎหมายไม่ยาก เขียนตรงไปตรงมา

 ใช้ มาตรา ๕๐ (๘). เป็นข้อกฎหมายของประชาชน ที่ทุกกระทรวงต้องสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประชาชน

 คะ เข้าใจคะดิฉันอ่านแล้วเลยคิดต่อว่าถ้าเราเข้าใจเข้าถึงจริงคงพัฒนาได้จริงไม่โยนความผิดให้ใครไม่ต้องถามหาความจนรวยแค่ให้การเข้าใจไปพัฒนาต่อยอดจากความจริงความเป็นอยู่ของแต่ละสถานที่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ

 ถ้าไม่เปิดอ่านรัฐธรรมนูญฯ แล้วท่านจะรู้ข้อมูลได้อย่างไร

 ตอนนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องรับข้อร้องเรียนของประชาชน หากภาครัฐไม่ปฏิบัติตามมาตราใดก็ตามในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่รับฟังประชาชน ช่วยเหลือประชาชนทันที และส่งเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญ

 ก่อนช่วงไวรัสระยาด ได้ลงสำรวจจริงที่สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน พบประชาชนมาร้องทุกข์จำนวนมาก และมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง + ส่งเรื่องให้หน่วยงานรับผิดชอบแก้ปัญหาให้ประชาชน

 ทุกข้อความที่ได้เขียนคือสิ่งที่ประชาชนแบกรับอยู่คะอย่ามองว่าคือตัวปัญหานะคะ อยากให้มองปัญหาให้ลึกซึ้งและมีเมตตาด้วยคะเพื่อความยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานไม่ใช่ไม่รู้แล้วมาสร้างปัญหาคะชาวบ้านเขาพบเจอแต่สิ่งนี้จึงพูดจากใจคะ

มาตรา ๗๕ ใช้ขับเคลื่อนโครงการ "เศรษฐกิจประชาชน-คุณภาพชีวิต-สวัสดิการ"

 มาตรา ๗๕ วรรคสาม "รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน"

ใช้ขับเคลื่อนการจัดทำสหกรณ์ และโครงการของ @หมอนันท์ พท.H.S  @Apiwat Kunarak คะ

 

มหาวิทยาลัยที่กำลังก่อตั้ง จะใช้ว่า "ครูต้นแบบ" จะไม่ใช้คำว่า "อาจารย์"

 เป็นการเตือนทุกท่านครั้งสุดท้าย ถ้าบางท่านยังคงเลือกส่งข้อความไม่สร้างสรรค์เข้ากลุ่ม โดยไม่ศึกษาให้เข้าใจถูกต้องเสียก่อน กลุ่มนี้จะไม่สามารถต้อนรับคนรุ่นใหม่เข้ากลุ่มได้ ประเทศต้องการต้นแบบผู้ใหญ่ที่ดี ทำงานสร้างสรรค์ เท่านั้น  คงต้องแก้ปัญหา โดยการแยกกลุ่ม เปิดกลุ่มใหม่ให้คนรุ่นใหม่ เพราะเรากำลังสอนให้เขาสร้างสรรค์ เหนื่อยมากนะคะ ทำงานกับคนดื้อ  ไม่นึกถึงผลกระทบที่จะเกิดกับชาติบ้านเมือง!

 ประเทศไทย ทุกศาสนาต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข พหุวัฒนธรรม พลเมือง และผู้นำพลเมืองต้องเข้าใจกฎหมาย ไม่ใช่วิจารณ์กฎหมาย ถ้าทำไม่เป็น ก็ค้นหาครูต้นแบบ ค้นหาผู้ที่เข้าใจรัฐธรรมนูญ ได้แก่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีตั้งหลายท่าน ก็เข้าไปถามท่านว่ามาตรานี้มีเจตนารมณ์อะไร

 ก็เพราะประชาชนไม่รู้ ชีวิตจึงลำบาก เพราะประชาชนไม่ใช้ข้อกฎหมายให้เป็นประโยชน์

 

ภาคเอกชนรวมตัวกันเป็นสมาคม และร่วมเสนอข้อกฎหมายกับภาครัฐ

ภาคเอกชนเขาลงมือทำ เขาจึงได้ประโยชน์

ภาคประชาชนมัวแต่จ้องขัด แย้ง โดยไม่ศึกษาทำความเข้าใจทั้งหมด เพราะ ดร. หนึ่งเข้าใจธรรมชาติของประชาชนดี จึงช่วยวางกฎหมายรัฐธรรมนูญให้คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน และ หลายครั้งแล้วที่เราคุยเรื่องนี้ในกลุ่ม ประชาชนนำรัฐธรรมนูญไปใช้ได้ทันที ดังที่อธิบายเมื่อเช้านี้

 ปัญหาของประเทศ ณ ปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล ไม่ได้อยู่ที่ ส.ส. และ ส.ว.

แต่อยู่ที่ประชาชน พร้อมเรียนรู้ และ ลงมือทำ หรือยัง?


 

โซห่วยผู้ล้มยักษ์ : เสาวนีย์ ซำหว้า

พิมพ์ PDF

 

บรรยากาศโลก ก่อนเข้าสู่ยุค ศิวิไล

พิมพ์ PDF

 


หน้า 7 จาก 442
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2728
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5297319

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า