Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

ปัญหาการท่องเที่ยว โดย วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 10:13 น.
 

คืนนี้ พุธที่ 6 ธันวาคม เวลา 19.00-20.00 น ชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

พิมพ์ PDF

คืนนี้ พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00-20.00 น ชม รายการเสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ประเด็น “การท่องเที่ยวไทย ยุค Thailand 4.0     ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา  (WBTV) วัดยานนาวา ดำเนินรายการโดย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท   และ ดร.แสน ชฎารัมย์

สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท


6 ธันวาคม  2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 10:49 น.
 

แนวโน้มการท่องเที่ยวไทยปี 2560 โดย วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 11:23 น.
 

ความมรู้ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว

พิมพ์ PDF

​สืบเนื่องจากรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2560  ผมได้นำเรื่องการท่องเที่ยวไทย มาเสวนาเพื่อนำเสนอความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้ท่านผู้ชมในรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  บังเอิญวันนี้ผมได้ค้นพบวีดีโอ ของคุณวีระศักดิ์ ที่นำเผยแพร่ตั้งแต่ต้นปี 2560 ตรงกับที่ผมนำเสนอในรายการ โดยที่ผมไม่ทราบมาก่อน เพื่อให้การนำเสนอของผมมีน้ำหนักมากขึ้น จึงขอแนะนำให้ท่านผู้ชมรับชมวีดีโอ ตาม linkด้านล่าง ควบคู่ไปกับการรับชม รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  ประเด็น การท่องเที่ยวไทยยุค Thailand 4.0

1. "ปัญหาการท่องเที่ยวไทย ภายใต้เศรษฐกิจชะลอตัว" โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

https://youtu.be/X_C-59aqmko

 

2.แนวโน้มการท่องเที่ยวไทย ปี2560 โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

 

https://youtu.be/jIqZLwkZM7E


ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท


6 ธันวาคม 2560

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 12:00 น.
 

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 29112560

พิมพ์ PDF

ปรับ ครม ทำไมต้องเปลี่ยน รมว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2560

 


หน้า 9 จาก 410
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 481
Content : 2112
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3919871

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า