Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

ทำอย่างไรประเทศไทยจะหลุดพ้นกับดักโลก Digital

พิมพ์ PDF

ทำอย่างไรประเทศไทยจะหลุดพ้นกับดักโลก Digital  

เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00-20.00                                                 (ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ร่วมเสวนา

คุณอเนกลาภ สุทธินันท์  วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ

ด้านการพัฒนาบุคคลากร และการบริหารทั่วไป

คุณเฉลิมชัย  ชิตกร CEO (ประธาน)

บริษัท ทองเฉลิมโกลด์ จำกัด (เมล็ดพันธ์ดาวเรือง)ทำอย่างไร

บริษัท ไทยบลอสซัมโกลด์ จำกัด (กาแฟดาวเรือง)

ดำเนินรายการโดย

หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท 

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา       

 สามารถรับชมได้ทางทีวีผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

 

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189


 

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

พิมพ์ PDF

   

เชิญชมเสวนาสด "ดาวเรืองเป็นสมุนไพรด้วยหรือ" รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 พ.ค.เวลา 19.00-20.00 น

พิมพ์ PDF

“ดาวเรืองเป็นสมุนไพรด้วยหรือ”  เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

 พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00-20.00

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ร่วมเสวนา

ดร.ประคองศิริ บุญคง ที่ปรึกษากองพัฒนายาไทยและสมุนไพร

คุณเฉลิมชัย  ชิตกร CEO (ประธาน)

บริษัท ทองเฉลิมโกลด์ จำกัด (เมล็ดพันธ์ดาวเรือง)

บริษัท ไทยบลอสซัมโกลด์ จำกัด (กาแฟดาวเรือง)

ดำเนินรายการโดย

หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท และ นายแพทย์ สุรพงศ์ อำพันวงษ์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมได้ทางทีวีผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

 

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189


 


หน้า 10 จาก 412
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 1877
Content : 2266
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4648636

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า