Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > เศรษฐกิจ > แนะ "คสช" รับฟังความเห็นภาคประชาคมที่ติดตามนโยบายด้านพลังงาน

แนะ "คสช" รับฟังความเห็นภาคประชาคมที่ติดตามนโยบายด้านพลังงาน

พิมพ์ PDF

"รสนา" โพสต์เฟซบุ๊ค แนะ "คสช." รับฟังความเห็นภาคประชาสังคมที่ติดตามนโยบายด้านพลังงานก่อนที่จะอนุมัติแผน เหตุนโยบายมักเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนพลังงานมากกว่าคุ้มครองประโยชน์ประชาชน

วานนี้ (30 พ.ค.) น.ส.รสนา โตสิตระกูล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว "รสนา โตสิตระกูล" โดยมีข้อความระบุว่า มีการเสวนาในกลุ่มวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องพลังงานในมิติต่างๆ เพื่อติดตามประเด็นที่กระทรวงพลังงานกำลังใช้โอกาสนี้นำเสนอแผนงานต่อคสช. โดยไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบแผนงานต่างๆเหมือนเดิม

ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองในสภาที่เก่งในการลักหลับประชาชนเท่านั้น ข้าราชการในกระทรวงพลังงานก็ไม่ใช่ย่อย ช่วงใดที่สังคมมีวิกฤติที่ผู้คนกำลังชุลมุน ไม่ทันตั้งตัว ก็จะเกิดปรากฎการณ์สอดใส้แผนงานที่ขาดความโปร่งใส และประชาชนคัดค้านใส่มือผู้มีอำนาจให้อนุมัติในจังหวะนั้นเสมอ

อย่างเช่นปี2551 ในสมัยรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในขณะที่มีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรจนรัฐบาลต้องหนีไปใช้ดอนเมืองเป็นที่ทำงาน กระทรวงพลังงานก็ตั้งเรื่องขออนุญาตให้ปิโตรเคมีมาใช้ก๊าซแอลพีจีหรือก๊าซหุงต้มจากโรงแยกก๊าซก่อนผู้ใช้รายอื่นร่วมกับภาคครัวเรือน ที่ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันที่ทำให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของธุรกิจเอกชนได้ใช้ก๊าซแอลพีจีในประเทศ ที่มีราคาถูกกว่าราคาตลาดโลก 40% และผลักผู้ใช้กลุ่มอื่นไปใช้ก๊าซแอลพีจีในราคานำเข้าที่มีราคาแพง

ในปี2552 ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขณะที่ครม.ต้องหนีการปิดล้อมของนปช. ไปประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข แม้จะมีเหตุขว้างปาระเบิดในขณะประชุมคณะรัฐมนตรี คนกระทรวงพลังงานก็สามารถนำแผนพีดีพีเสนอผ่านการอนุมัติแผนการใช้เงินจนสำเร็จ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพียง2วัน ผ.อ สนพ.ยืนยันในการสัมนาที่จัดโดยวุฒิสภาว่าจะยังไม่นำแผนพีดีพีที่ประชาชนทักท้วงเข้าไปขออนุมัติในครม.อย่างแน่นอน และจะเลื่อนไปไม่มีกำหนด แต่ในที่สุดก็มีมติครม.อนุมัติแผนพีดีพีในวันนั้น(วันที่12มีนาคม 2552)

 

มาถึงวันนี้วันที่30 พฤษภาคม 2557 ข่าวว่าพล.อ.อ ประจิน จั่นตองจะเข้าไปรับฟังการเสนอแผนขออนุมัติของกระทรวงพลังงาน เช่นแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่ยังไม่ได้ผ่านประชาพิจารณ์ การขอกู้เงินมาโปะกองทุนน้ำมัน และอาจรวมถึงการขอไฟเขียวให้เปิดสัมปทานรอบที่21ที่ประชาชนเรียกร้องให้ชะลอกไปก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขพ.ร.บ ปิโตรเลียมพ.ศ 2514 ก่อน

จึงขอให้ทางคสช. ควรเปิดรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคมที่ติดตามการกำหนดนโยบายด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานเสียก่อนที่จะอนุมัติแผนใดๆ เพราะนโยบายที่กำหนดออกมาถูกตั้งข้อสังเกตว่า มักเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานเป็นหลัก มากกว่าจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน

การรัฐประหารของคสช.เป็นการเข้ามาจัดการบ้านเมืองให้สงบจากการใช้ความรุนแรงคุกคาม และเข่นฆ่าประชาชนโดยผู้มีกองกำลังอาวุธนั้นเป็นความจำเป็น เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ไม่มีการปองร้ายกัน ที่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสี จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่หมักหมมอยู่ ซึ่งคือปัญหาคอรัปชันและการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติผ่านโครงการเมกกะโปรเจคหรือนโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องได้รับการสะสางด้วยความร่วมมือของคสช.และภาคประชาสังคม

คสช.ต้องไม่ปล่อยให้มีการอาศัยช่วงเวลานี้เป็นโอกาสทองหรือช่องทางลัด (fast track) ผ่านคอนเนคชั่นของกลุ่มผู้มีอิทธิพลของภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคการเมืองในการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์แบบเดิมๆ ผ่านการอนุมัตินโยบายและแผนงานที่ขาดความโปร่งใส และประชาชนคัดค้านในจังหวะโอกาสเช่นนี้

ภารกิจที่คสช.ควรทำในช่วงฮันนี่มูนพีเรียดนี้คือ


1) การรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง
2)สะสางปัญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะหน้าหรือระยะสั้นที่ไม่ส่งผล กระทบที่ก่อความเสียหายต่อประชาชนในระยะยาว
3)เป็นกรรมการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนรวมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคการเมืองให้เข้ามาอยู่ในเวทีอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เห็นพ้องต้องกันโดยสันติ ได้แก่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาร่างรัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปประเทศ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ รวมทั้งการวางโรดแม็ปเปลี่ยนผ่านประเทศไทยหลังจากรัฐประหารสู่การเลือกตั้งที่สุจริตยุติธรรม

โครงการเศรษฐกิจเรื่องใหญ่ๆเช่นโครงข่ายคมนาคมระบบราง และการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21 ควรเอาไปไว้ในเวทีปฏิรูป และเดินหน้าได้หลังจากที่นโยบายเหล่านี้ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนโดยผ่านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ข้อมูลจาก T News

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 01 มิถุนายน 2014 เวลา 12:07 น.  
Home > Articles > เศรษฐกิจ > แนะ "คสช" รับฟังความเห็นภาคประชาคมที่ติดตามนโยบายด้านพลังงาน

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5042
Content : 2934
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7759669

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า