สรุปได้ว่า ... การที่ขาดน้ำในปี 2558 ให้บทเรียน...ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรมากมายนะคะ ....

1) ชาวนา... ต้องฟังแผนการใช้น้ำให้ดีดีจากภาครัฐ ก่อนจะตัดสินใจลงทำนา...

2) ชาวนา... ต้องใสใจศึกษาสภาพดินฟ้าอากาศ...เพราะจะเปลี่ยนไปในแต่ปี...เพราะโลกร้อนขึ้น (ไม่งั้น ชาวนาเดืออร้อนก่อนใครๆ)

3) ชาวนา ... ต้องไม่ดื้อแพงที่จะทำนาให้ได้ ... อย่าคิดว่า... เดียวฝนก็ตก ... นี้จะเดือนสิงหา อยู่แล้ว..ฝนก็ยังไม่ตก...ใข้หลักวิทยาศาสตร์... ไม่ใช้หลักความเชื่อตามฤดูกาล ... (ผลของการคาดเดา ... เวลาไม่มีน้ำจริงๆ ชาวนาเจอปัญหามากกว่าใครๆ )

4) ชาวนา ... ต้องมองหาอาชีพอื่นเสริมอาชีพทำนา (มีแผน1, แผน2 ... ทำอะไรไม่เป็นก็ต้องทดลองทำ ... ฝึกทำ... เรียนรู้...ที่สำคัญ...ต้องมีเงินทุนเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อาชีพใหม่... คือ การพัฒนาตนเอง)

5) ชาวนา ... ต้องปลูกพืชทีาทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ... ต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตกรอื่น ... นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน...นั้นคือ การพัฒนาตน

4) ภาครัฐทุกๆ ภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ดูแล "เรื่องน้ำ" โดยตรงต้องเตรียมการวางแผนก่อนล่วงหน้า .... ไม่ใช้รอน้ำฝน...พอๆ กับชาวนา... ควรเตรียมน้ำไว้ล่วงหน้าเป็นปีๆ ว่า...ถ้าฝนไม่ตก...จะเก็บน้ำไว้ได้อย่างไร....เก็บที่ไหน...มีแผนการใช้น้ำ...เพื่ออะไร...เพื่อใครบ้าง

5) ผู้นำของประเทศ...ต้องมีแผนการพัฒนาที่ดี ... เพื่อประชาชน..ทุกคน ทุกกลุ่ม ... เพราะท่านเข้ามบริหารประเทศ...ต้องยอมรับว่า "เข้ามาบริหาร&เข้ามาพัฒนา" ... ปัญหามีไว้ให้ผู้บริหารแก้ ... ผู้บริหารที่ดี...ต้องสู้ปัญหา....ไม่โยนปัญหาให้ใครๆ (เพราะเราเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาและเข้ามาพัฒนาประเทศไทย...ต้องแก้ในทุกๆ ปัญหา)

6) ผู้นำ "ภาครัฐ" (ได้รับเงินเดือนและอาสามาเป็นข้าราชการ...รับใช้งานบริการ+งานบริหาร) ... ทุกๆ ระดับ(ระดับประเทศ ... ระดับเขต...ระดับจังหวัด..ระดับท้องถิ่น)... ต้องลงมาช่วยประชาชน ...ชาวนา... (ผู้นำต้องมีความรู้ที่แท้จริงนะคะ)

7) ภัยแล้งปี 2558 ... คือบทเรียน ทีต้อง "ทบทวน" หาทั้ง ... จุดอ่อน... จุดแข็ง... ปัญหา.. อุปสรรค์ (ทำทั้ง SWOT Analysis และ TOWS Analysis )... แล้ววางแผนเพื่อแก้ปัญหาทั้ง 1. ระยะสั้น 2. ระยะกลาง 3.ระยะยาว ... ที่สำคัญ คือ ปัญหาเฉพาะหน้า คือ ปะปา.... ไม่มีแม้แต่น้ำดิบ ... ที่จะมาทำน้ำปะปาให้ประชาชนใช้ในครัวเรือน นะคะ ... ผู้เขียน ยังจำคำพูดที่เคยได้ยินบ่อยๆ ว่า... ประเทศไทยของเราเป็น ..."อู่ข้าวอู่น้ำ" แห่งหนึ่งของโลก" .... ตอนนี้...ยังเป็น ... ยังใช่อยู่ไหมค่ะ ... เป็นทั้ง "อู่น้ำ และ อู้น้ำ" นะคะ .... เพราะ... ไม่มีน้ำ (อู่น้ำ) ... ก็ไม่มีข้าว (อู่ข้าว) ... ไม่มีทั้ง "อู่ข้าวอู่น้ำ" นะคะ ... น่าเศร้าจังเลย


ขอบคุณค่ะ

14 ก.ค.2558