Thaiihdc.org

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์ > ทำไมบางคนขยันเรียน แต่คะแนนไม่ดี บางคนไม่ขยัน แต่คะแนนดี

ทำไมบางคนขยันเรียน แต่คะแนนไม่ดี บางคนไม่ขยัน แต่คะแนนดี

พิมพ์ PDF

ทำไมบางคนขยันเรียน แต่คะแนนไม่ดี บางคนไม่ขยัน แต่คะแนนดีมีคนเข้าไปถามใน Quora ว่า Why do some people study a lot and get bad grades and other people without studying get good grades? มีคนตอบ ๑๘ คน คำตอบที่มีคนอ่านมากที่สุด คือเกือบสองหมื่นครั้ง มาจาก Nathaniel Brown ซึ่งเป็นครู และเป็นโปรแกรมเมอร์ บอกว่า ตนเป็นคนในกลุ่มหลัง คือเรียนได้คะแนนดีโดยไม่ต้องขยันเรียน และเมื่อคิดย้อนหลังกลับไป พบความจริงต่อไปนี้


 • ตนไม่เรียนโดยท่องจำ แต่เรียนโดยทำความเข้าใจ
 • ตนเรียนล่วงหน้าก่อนครูสอน ทำให้เข้าใจง่ายตอนครูสอน ดีกว่าเพื่อนที่เรียนแบบพยายามเรียนไล่ตามครู ทำให้ต้องใช้เวลาเรียนมาก
 • ตนทำสิ่งต่างๆ หลากหลายที่บ้าน ที่ไม่เรียกว่าเรียน เช่น อ่านหนังสือ ทำการทดลองที่บ้าน พยายามทำความเข้าใจว่าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ทำงานอย่างไร ซึ่งก็คือเรียนจากชีวิตจริง

ตอนนี้ตนเป็นครู ก็พบอย่างเดียวกัน

 • นักเรียนมักเรียนเพื่อสอบ ไม่เรียนเพื่อรู้จริง ดังนั้นเมื่อจะเอาความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อื่น จึงต้องเรียนใหม่
 • นักเรียนบอกว่าใช้เวลาเรียนมาก แต่ใช้เวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง

ผมขอตอบบ้าง ว่า

 • นักเรียนที่มุ่งเรียนแบบรับถ่ายทอดความรู้ เอามาจำ เพื่อตอบข้อสอบ จะต้องใช้ความ พยายามมาก นักเรียนที่เรียนจากการปฏิบัติจริง แล้วไตร่ตรองสะท้อนคิดทำความเข้าใจ หลักการ แล้วเทียบกับตำราหรือทฤษฎี จะเรียนได้ง่าย และไม่ค่อยลืม
 • นักเรียนทั่วไปไม่ได้รับการฝึกวิธีเรียนที่ดี ที่เรียนแล้วเกิด การเรียนรู้แบบรู้จริง (mastery learning) เฉพาะบางคนเท่านั้นที่บรรลุ ทำให้เรียนต่อยอดความรู้ได้ง่าย
 • นักเรียนที่ฝึก/เรียนรู้ วิธีประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเอง เพื่อเรียนให้บรรลุ mastery learning และเพื่อปรับปรุงวิธีเรียนรู้ของตน จะเรียนรู้ได้ง่าย

วิจารณ์ พานิช

๓ ธ.ค. ๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 02 มีนาคม 2019 เวลา 10:45 น.  
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์ > ทำไมบางคนขยันเรียน แต่คะแนนไม่ดี บางคนไม่ขยัน แต่คะแนนดี

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3778
Content : 2735
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6312990

facebook

Twitter


บทความเก่า