Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > คนปลานน้ำ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 12 มิย 2562 เวลา 19.00-20.00 น

คนปลานน้ำ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 12 มิย 2562 เวลา 19.00-20.00 น

พิมพ์ PDF

“คนปลายน้ำ”  เสวนาสด

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00-20.00

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา

 แขกรับเชิญ :  ประธานและรองประธาน ชมรม “คนปลายน้ำรักษ์ป่าต้นน้ำ”

·      พลโท ดร.ปิยพงศ์ พันธ์โกศล  อดีตรองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

·      ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย เจ้าของผลงานหนังสือ “ปลุกชีวิตลิขิตเอง”

·      คุณเฉลิมชัย ซิตกร ประธานบริษัทไทยบลอสซัมโกลด์ จำกัด

 ดำเนินรายการโดย หลวงหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท และ

 สามารถรับชมได้ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      กล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      กล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      กล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      กล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

12 มิถุนายน  2562


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > คนปลานน้ำ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 12 มิย 2562 เวลา 19.00-20.00 น

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2621
Content : 2400
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5195967

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า