Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์ > สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พิมพ์ PDF

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผมไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง โครงการเครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ (คศน.) ครั้งที่ 3/2562    ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ก่อนจะขึ้นระยะใหม่ของโครงการ    ที่ได้รับคำแนะนำให้ยกระดับความเข้มข้นของการเรียนรู้ยิ่งกว่าเดิม 

ผมเขียนบันทึกเรื่อง คศน. ไว้ที่ (๑)

มีการนำเสนอผลการประเมินภายในโดยคุณอ้อ (วรรณา เลิศวิจิตรจรัส) ที่เก็บข้อมูล ตีความ และนำเสนออย่างดีเยี่ยม ได้รับการปรบมือจากคณะกรรมการ    สรุปได้ว่า โครงการ คศน. สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมี ๓ ขั้นตอนคือ

  • การสรรหาผู้นำ
  • การสร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อ ปลุกพลัง  transform  และสร้างการเชื่อมต่อระหว่างกัน
  • ผลักดัน และหนุนเสริม ให้เกิดเครือข่ายเพื่อการสร้างสรรค์สังคม

มีรายละเอียดของแต่ละข้อที่สรุปวิธีการ  ผลที่เกิด และข้อเสนอแนะให้ความรู้มาก

ตามด้วยการนำเสนอผลการประเมินกลไกการสนับสนุนเครือข่าย คศน. โดยคุณหมู    มีทั้งหมด ๖ เครือข่าย    มีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์และนำเสนอพลวัตของเครือข่ายทั้ง ๖ อย่างดีมาก   

ผลการศึกษาและนำเสนอของคุณอ้อและคุณหมู เป็นข้อมูลช่วยให้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และมีการเสนอแนะประเด็นสำคัญสำหรับนำไปพัฒนาโครงการในระยะต่อไป    รวมทั้งเป็นข้อถกเถียงเรื่องการสร้างผู้นำให้แก่สังคม

ซึ่งผมอดไม่ได้ที่จะนึกในใจว่า ต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องแม่    ที่จะให้ได้เด็กที่การพัฒนา EF ไม่ถูกปิดกั้น    เมื่อเป็นเด็กก็ได้รับการพัฒนาครบด้าน รวมทั้งด้าน Transformative Competencies    เพื่อการเติบโตไปเป็น change agent ให้แก่สังคม

ผมชอบแนวคิดทุกคนมีภาวะผู้นำ มากกว่าเพียงบางคนที่เป็นผู้นำ  

ผมชอบแนวคิดภาพใหญ่ ของ นพ. พงศธร พอกเพิ่มดี ที่เน้นเป้าหมายของโครงการว่า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ     และโครงการ คศน. มุ่งสร้างตัวคูณ    ไม่ใช่แค่สร้างผู้ลงมือทำ    เน้นที่เป้าใหญ่   competencies ใหม่   และ core values (equity)    และ นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล เสริมว่า โครงการ คศน. ทำหน้าที่ platform for nurturing & capacity building สู่เป้าหมายตามที่ นพ. พงศธร เสนอ    และมีการอภิปรายกันว่า จะให้เป็น lifelong empowerment platform ได้อย่างไร   

โครงการ คศน. ไม่โดดเดี่ยว มีโครงการพันธมิตรคือ Ashoka และ Equity Initiative    รวมทั้งมีการริเริ่มกิจกรรม/เครือข่าย Young คศน.   ที่มีโอกาสเลี้ยงตัวเองได้   

สสส. จะให้การสนับสนุนการดำเนินการระยะต่อไป    โดยทางโครงการจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการ    ให้มี disruption component เพิ่มขึ้น    เชื่อมโยงกับการเป็นภาคีกับต้นสังกัด เพื่อสร้าง transformation ในหน่วยงานต้นสังกัดมากขึ้น แต่ไม่ตกเข้าไปในหลุมพรางของระบบราชการ มีระบบ lifelong learning  ที่มี online system ด้วย    รวมทั้งมีภาคีร่วมมือมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

วิจารณ์ พานิช

๓๐ พ.ย. ๖๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

 
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์ > สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3366
Content : 2627
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5745839

facebook

Twitter


บทความเก่า