Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 17 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น

"การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 17 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น

พิมพ์ PDF

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 17

 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  

พุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 9.30-10.30 น)

แขกรับเชิญ :

Ø นางพิรมล เจริญเผ่า ประธานการอำนวยการพิจารณาคัดเลือกรางวัล ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดีเด่นแห่งชาติ

Ø นายทวีวัฒน์ อารีย์พงศา ที่ปรึกษาประธานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งด้านงานวิจัย-พัฒนาเพื่อชุมชน งานบริการวิชาการและคณะทำงานเครือข่ายราชมงคล

Ø เภสัชกรสมนึก สุชัยธนาวนิช ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ดำเนินรายการโดย

Ø หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

Ø นายแพทย์ สุรพงศ์ อำพันวงษ์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

สำหรับท่านที่ต้องการรับชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทาง YouTube ค้นหาคำว่า “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน” ตามด้วย วันที่เดือนพ.ศ.ที่ออกรายการสดทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น “เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน on air  01012563” หมายถึงต้องการรับชมรายการที่ออกอากาศวันที่ 1 มกราคม 2563


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > "การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพร ครั้งที่ 17 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 19.00-20.00 น

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2793
Content : 2451
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5376817

facebook

Twitter


บทความเก่า