Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม

พิมพ์ PDF

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม

 

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 มีผู้ใจบุญท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนาม มอบหน้ากาก N 95 จำนวน 1,000 ชิ้น (หนึ่งพันชิ้น) ให้ผมช่วยนำไปแจกตามโรงพยายาลที่ขาดแคลน     ผมติดต่อคุณหมอที่รู้จัก ขอคำแนะนำว่าควรจะนำไปให้โรงพยาบาลไหนดี คุณหมอแนะนำว่า โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพ มีกำลังจัดหาให้กับบุคลากร แพทย์ และพยาบาลของ แต่ละโรงพยาบาลได้  ควรจะติดต่อโรงพยาบาลเล็กตามต่างจังหวัดดีกว่า ตอนนี้หน้ากาก N 95 ขาดแคลนมาก แนะนำให้ผมขอคำปรึกษากับ ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563  ภก.สำนึก มารับหน้ากาก N95 จำนวนหนึ่งพันชิ้นจากผมเพื่อนำไปจัดส่งให้โรงพยายาบาลต่างจังหวัดที่ขาดแคลน  โดยใช้ชื่อ      “มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์” เป็นผู้บริจาค  และให้โรงพยาบาลที่ได้รับของบริจาคส่งจดหมายขอบคุณกลับมาที่ “มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์”

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

20 เมษายน 2563


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2900
Content : 2503
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5519825

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า