Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ขอยุติการออกอากาศเสวนาสด "ทำมาหารวยกับโบบิ"

ขอยุติการออกอากาศเสวนาสด "ทำมาหารวยกับโบบิ"

พิมพ์ PDF

ขอยุติการออกรายการเสวนาสด “ทำมาหารวยกับโบบิ”

ในรายการของ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ฯ WBTV วัดยานนาวา

 

 เมื่อวานผมต้อยุติรายการ "ทำมาหารวยกับโบบิ" เนื่องจาก อจ.โบบิ ต้องการจะใช้รายการนี้นำเสนอให้เกิดการต่อต้าน การพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP โดยใช้ข้อมูลด้านเดียว ผมได้พยายามอธิบายในขั้นตอนต่าง ๆที่จะเข้าถึงการลงนาม ยังอีกนาน อันดับแรกคือมีการนำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมือง ซึ่งจะใช้เรื่องนี้มา ทำให้การบริหารของ ท่านนายกรัฐมนตรี และทำให้คณะรัฐบาลทำงานอยากขึ้น ก่อกวนทุกวิถีทางเพื่อล้มล้างคณะรัฐบาลให้ได้ สร้างความแตกแยก อย่างไรก็ตาม ผมไม่สามารถ ที่จะปรับวิธีการออกรายการให้เข้าใจในแนวทางและการปฏิบัติติตามกฎของทางสถานีกับ อจ.โบบิ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการได้ จึงจำเป็นต้องยกเลิกรายการ "ทำมาหารวยกับโบบิ" ตั้งเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป

ความเห็นต่างเป็นเรื่อง ปกติ แต่การทำงานร่วมเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทย เนื่องจากเรายังไม่สามารถบริหารความต่าง  ความคิดดี ๆ ต้องมาสะดุดไม่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้เพราะความเห็นต่าง ผมอายุ 70 ปีเต็มแล้ว พยายามแก้ปัญหานี้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผม แต่ก็ยังไม่เกิดผลอย่างสมบูรณ์

 

 

รายการ เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน เป็นรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้ ของมูลนิธิฯ เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง   มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นเงินเหลือเข้ามูลนิธิฯนิดหน่อย พอมีรายการ "ทำมาหารวยกับโบบิ" เข้ามาเพิ่มทำให้ มูลนิธิฯมีรายได้มากขึ้น แต่เมื่อจำเป็นต้องยกเลิกรายการก็เสียดาย เนื่องจาก รายการ "ทำมาหารวยกับโบบิ" เป็นรายการที่ดีให้ความรู้กับผู้รับชม อย่างไรก็ตามการเสวนาจากผู้ร่วมรายการ มีทั้งส่วนที่ดี และส่วนที่อาจสร้างความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือทำให้เกิดการเสียหาย ต่อสังคม ประเทศชาติได้ ดังนั้นทางสถานวิทยุโทรทัศน์ จึงต้องมีกฎข้อบังคับ และกรอบในการออกรายการ ให้ผู้เป็นเจ้าของรายการ และผู้ร่วมออกรายการต้องปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้  เมื่อผมไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมรายการกับผม ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการให้ปฏิบัติ ตามกฎข้อบังคับของทางสถานี ในการร่วมออกรายการกับผมได้  ผู้ร่วมออกรายการมีวิธีการทำงานของท่านเฉพาะ  ผมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการจัดรายการ “ทำมาหารวยกับโบบิ” ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

26 พฤษภาคม 2563


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ขอยุติการออกอากาศเสวนาสด "ทำมาหารวยกับโบบิ"

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2728
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5297419

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า