Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > เชิญชมเสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น ธรรม - ทำ วันนี้ จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00-19.00 น

เชิญชมเสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น ธรรม - ทำ วันนี้ จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00-19.00 น

พิมพ์ PDF

เชิญชม เสวนาสด รายการ “เปลี่ยน เป็น ธรรม – ทำ”

รายการที่นำเสนอเกี่ยวกับ “บทบาทของพระสงฆ์กับการดูแลสังคม”

สำหรับ วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00-19.00                  เสนอตอน “พระทำกับพระธรรม”

(ออกอากาศซ้ำวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น)

ผู้ดำเนินรายการ: หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท

ดร.แสน ชฎารัมมย์

ดร.รวิช ตาแก้ว  

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่าง ๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > เชิญชมเสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น ธรรม - ทำ วันนี้ จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00-19.00 น

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2728
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5297382

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า