Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์ > หยุดเรียกให้ประเทศไทยถอยหลังขัดขวางการพัฒนา

หยุดเรียกให้ประเทศไทยถอยหลังขัดขวางการพัฒนา

พิมพ์ PDF

Sutin Wannabovorn

 หยุดเรียกให้ประเทศถอยหลังและขัดขวางการพัฒนา

นักการเมือง นักกิจกรรม นักวิชาการ ฝ่ายค้าน มอบมุ้งมิ้ง มอบเยาวชนปลดแอก เยาวชนไม่ทนแล้วฯลฯ ที่ประสานเสียงกันเรียกร้องกดดันให้นายกฯลาออก ยุบสภาแก้รัฐธรรมนูญนั้น

พูดความจริงกันเสียที ว่าจริงแล้วพวกท่านทั้งหลายไม่ประสงค์ให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ขัดขวางการพัฒนาการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

เพราะเรื่องยุบสภา ส.ส ยังไม่ได้มีการขัดแย้งอย่างรุนแรงกับรัฐบาล กฏหมายทุกฉบับผ่านมติสภาไปได้สบายๆ ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางรัฐบาล เสียงข้างมากในสภาก็ลงมติรับรองให้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศต่อไปได้

ประเด็นให้นายกฯลาออก หนึ่งปีที่ผ่านมารัฐบาลบริหารประเทศมาราบรื่น ยังไม่มีข้อครหาว่านายกฯได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการใดๆ ส่วนข้อกล่าวลอยๆของฝ่ายค้านและชาวบ้านทั่วไปไม่มีหลักฐานใดๆว่านายกฯทุจริตทั้งทุจริตทางนโยบายและทุจริตทางตรง

.รัฐบาลบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤติโควิด19 ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนทำให้ประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดและรักษาโควิด19 ได้ดีที่สุดในโลก

.ข้อเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญ ยกเลิก รธน ปี 60 แล้วร่างขึ้นใหม่โดยประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เป็นข้อเรียกที่ไม่มีวันจะเป็นได้ เพราะทุกคนรู้ดีว่าตั้งแต่คณะราษฯปล้นพระราชอำนาจพระราชทรัพย์ในปี 2475 เป็นต้นมาไม่เคยมีสภาชุดไหนร่าง รธน เองได้

รธน ทุกฉบับในประเทศนี้ เขียนขึ้นหลังยึดอำนาจหรือไม่หลังจากเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรง

 มี รธน ปี 2517 เพียงฉบับเดียวที่ร่วมร่างด้วยประชนที่คัดเลือกมาจาก 2500 คนที่เรียกว่าสภาสนามม้า

.สำหรับ รธน 60 นั้น เป็น รธน ฉบับเดียวในประวัติศาสตร์ที่ผ่านการลงประชามติรับรองจากผู้มีสิทธิออกเสียงถึง 16.8 ล้านคน รธน ฉบับนี้ประกาศใช้เมื่ิอวัน 6 เม.ย 2560 โดยให้มีบทเฉพาะกาลบังคับใช้ 5 ปี

ในบทเฉพาะกาล 5 ปีนั้นมีประเด็นต่างๆที่คนทั่วไปเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ประเด็นสำคัญคือ ส.ว 250 คนที่มาจากการแต่งตั้งมีสิทธิลงคะแนนร่วมกับส.ส 500 คนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในการลงมติเลือกนายกฯในสภาซึ่งเท่าว่าได้กำหนดให้ผู้แต่งตั้ง ส.ว เป็นนายกฯล่วงหน้า

แต่อย่างไรก็ตามประชาชนก็ได้ลงมติรับรองประเด็นนี้ไปแล้วด้วยเหตุผลว่าประเทศชาติได้บอบช้ำมามากจนเกือบล่มสลายเพราะกลุ่มการเมืองทุนสามานย์ปล้นชาติพยาบาทสถาบันได้ทำลายประเทศชาติประชาชนก่อนหน้ามานานนับสิบปี จึงจำเป็นที่ต้องบทเฉพาะให้หัวหน้ารัฐบาลได้มีฐานมั่นคงในการบริการประเทศในห้วงเวลาที่บทเฉพาะกาลบังคับใช้

.รธน ประกาศใช้ 6 เม.ย 2560 จนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นเวลา 3 ปี 3 เดือนนายกฯและ ส.ว ยังเหลือเวลาที่บทเฉพาะกาลคุ้มครองอีกเพียง 1 ปี 9 เดือน

ดังนั้นถ้านายกฯลาหรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถึงอย่างไรนายกฯก็สามารถกลับมาเป็นนายกฯได้อีกถ้าท่านต้องการ

แต่ถ้ารออีกหนึ่งปีเก้าเดือน กำหนดใช้บทเฉพาะก็หมดไป ส.ว ชุดต่อไปต้องมาจากการเลือกตั้งและไม่มีสิทธิลงมติเลือกนายกฯ

เมื่อบทเฉพาะกาลหมดผ่านไปหลายมาตราใน รธน ก็เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ขึ้น ส่วนการแก้ รธน บางส่วนบางมาตรานั้น สภาได้ตั้งกรรมการศึกษาเริ่มดำเนินการแล้ว

ดังนั้นข้อเรียกร้องสามข้อของน.ศ นักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านจึงไม่ใช่การเรียกเพื่อประชาธิปไตย แต่เป็นการเคลื่ิอนไหวให้ประเทศถอยหลังและขัดขวางการพัฒนา


 
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์ > หยุดเรียกให้ประเทศไทยถอยหลังขัดขวางการพัฒนา

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2900
Content : 2503
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5519887

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า