Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > สรุปโครงการในรัชกาลที่ ๑๐ บางส่วน

สรุปโครงการในรัชกาลที่ ๑๐ บางส่วน

พิมพ์ PDF

สรุปโครงการในรัชกาลที่ ๑๐ บางส่วน
ที่คุณ Marus Tadchakorn รวบรวมไว้จากข่าวที่พวกเราแทบไม่เคยได้เห็น ได้รับทราบ ...

1.พระราชทานแนวพระราชดำริพัฒนาแหล่งน้ำ 116 โครงการ

2.พระราชทาน 40 ล้านบาทฟื้นฟูโรงเรียนในภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย

3.รับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.จันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำ

4.พระราชทานเงิน 100 ล้านให้รพ.ศิริราช

5.พระราชทานเงิน 10 ล้านช่วยโรงเรียนที่น้ำท่วมในภาคอีสาน

6.พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ติดถ้ำหลวง

7.พระราชทานที่ดินกว่า 2 พันไร่เพื่อประโยชน์ทางราชการ

8. พระราชทาน 80 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

9.พระราชทานเงิน 2.4 พันล้านซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
โรงพยาบาล 27 แห่ง

10. เลอตอ โครงการหลวงแห่งใหม่ พลิกฟื้นชีวิตชาวเขาปกากะญอ

11.โครงการอนุรักษ์ช้างป่า พัชรสุธาคชานุรักษ์

12.พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่า จ. ลำปาง

13.ช่วยเหลือโครงการราษฎรที่ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (กีฎา) ไว้ 10 โครงการ

14. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

15.โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ กาญจนบุรี

16. พระราชทานหน้ากากอนามัย 2 ล้านชิ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ 132 เครื่อง เครื่องวัดอ๊อกซิเจนปล่ยนิ้ว 50 เครื่อง และอุปกรณ์อื่นๆ ทางการแพทย์

17.พระราชทานถุงยังชีพเบาเทาทุกข์โควิด 19 1.7 แสนครัวเรือน

18. พระราชทานนวัตกรรมเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด 19 แก่ 20 รพ.

19.พระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพ 8 คันพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์แพทย์ชายแดนใต้

20.พระราชทานรถตรวจติดเชื้อนิรภัย 13 คัน

21. พระราชทานเครื่องบินเล็ก 3 คันให้ทบ.ให้ลาดตะเวนช่วยเหลือประชาชน

22.โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

23.พระราชทานทุนการศึกษา มทศ. 11 รุ่น

24.พระราชทานเงิน 20 ล้านสร้างศูนย์อพยพให้ชาวบางสะพาน
.
ทรงพระเมตตายิ่งแล้ว
ทรงพระเจริญยิ่งเถิด
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ..
.
เครดิตข้อมูลบางส่วนจาก เฟสคุณ Marus Tadchakorn

26 ตุลาคม 2563
รู้ทันโลกออนไลน์


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > สรุปโครงการในรัชกาลที่ ๑๐ บางส่วน

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3230
Content : 2588
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5646333

facebook

Twitter


บทความเก่า