Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > โควิด - การเมือง "ปมร้อน "เขย่ารัฐบาล : ตอบโจทย์ 21 พ.ค.64

โควิด - การเมือง "ปมร้อน "เขย่ารัฐบาล : ตอบโจทย์ 21 พ.ค.64

พิมพ์ PDF

https://youtu.be/rvap5tf6m3k ต้องฟังและใช้สติในการคิดถึงผลดีผลเสีย จากคลิป แยกเป็น  นายก วัคชิน นำเรื่องการบริหารจัดการของท่านนายก ว่าล้มเหลว  คิดแต่ด้านลบและโยนความผิดไปให้ท่านนายก ซึ่งความจริง สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการของท่านนายกไม่ได้กล่าวถึงได้แต่ตำหนิ  ขอชมเชย ผู้ดำเนินรายการ สมกับที่ท่านเป็นสุดยอดของผู้ดำเนินรายการสื่อทางสร้างสรรค์ สำกรับผู้ร่วมรายการ ทั้งสามท่าน  ต่างไม่ได้ตอบคำถามตรงประเด็นของผู้ดำเนินรายการ  ท่านหนึ่ง คิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  แต่นำเฉพาะเรื่องการบริหารงานด้านลบของนายกรัฐมนตรี อีกสองท่านก็เช่นกันไปเน้นชี้ช่องทางในการเปลี่ยนนายกใหม่เพราะนายกปัจจุบันบริหารงานผิดพลาด และไม่ได้ตอบคำถามของผู้ดำเนินการเช่นกัน แถมไปอ้างว่าประชาชนส่วนมากต้องการให้เปลี่ยนนายก เพราะความผิดพลาดเรื่อง การบริหารจัดการด้านโควิด ผมว่าไม่ยุติธรรมกับท่านนายก ผู้เข้าร่วมรายการ สื่อสารด้วยความคิดเห็นของตัวเอง แต่ขาดสำนึกในทางสร้างสรรค์ หรือถ้าท่าน สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ แต่ผมตามไม่ทัน ก็ต้องขออภัยมา ณ.ที่นี้                                                   
ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 
27 พ.ค.2564

 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > โควิด - การเมือง "ปมร้อน "เขย่ารัฐบาล : ตอบโจทย์ 21 พ.ค.64

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3839
Content : 2754
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6447089

facebook

Twitter


บทความเก่า