Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมวิชาการ "ทางเลือก.....บนทางรอด

ประชุมวิชาการ "ทางเลือก.....บนทางรอด

พิมพ์ PDF

กำหนดการโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “สหัสวรรษใหม่แห่งการท่องเที่ยวไทย: ทางเลือก...บนทางรอด” วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมจัสมิน เอ็กเซกคิวทีฟ สวีท จัดโดย สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การบรรยาย หัวข้อ “โอกาสในวิกฤติ...ของการท่องเที่ยว” (การแก้ปัญหาด้วยการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว) โดย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท เลขาธิการศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์และประธาน คณะทำงานการท่องเที่ยว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การ แลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างผู้ร่วมงานกับวิทยากร ( ม.ล. ชาญโชติ )


 
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมวิชาการ "ทางเลือก.....บนทางรอด

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 4824
Content : 2858
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7058504

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า