Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

สังคมไทย

พิมพ์ PDF

วันนี้เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการนานาชาติ The 1st SRII Asia Summit 2013 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ช่วงเช้าเลือกเข้าห้อง Lotus 5-6 Seminar on Linked Open Data หัวข้อ "Introduction to Linked Data and its Life-Cycle by Soren Auer,University of Bonn and Fraunhofer IAIS,Germany  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง พอเข้าใจแต่ไม่ทั้งหมด หัวข้อต่อไปได้แก่ "From Unstructured information to Linked Data" by Axel-C.Ngonga Ngomo,University of Leipzig ผู้บรรยายมีความตั้งใจมาก ทำให้ผู้ฟังตื่นตัวและให้ความสนใจ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลทาง IT ซึ่งผมไม่ใช่คนที่เรียนและทำงานด้านไอที จึงไม่เข้าใจ แต่ก็ทนนั่งฟังสักพักใหญ่ๆ เนื่องจากนั่งโต๊ะหน้าและกลัวว่าถ้าลุกออกไปจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดคิดว่าเขาพูดไม่ได้เรื่องผมจึงลุกออกไป แต่ในที่สุดก็ต้องลุกออกไปเนื่องจากไม่เข้าใจจริงๆ และห้องอื่นก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจ จึงไม่ควรเสียเวลาไปโดยไม่ได้อะไร จึงลุกไปเข้าร่วมในห้องใหญ่เป็น Keynote&Panel ในหัวข้อ " Services Innovation Method,Model,and Tool เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ที่เลือกเข้าฟังในห้องนี้ (จะนำสาระมาเผยแพร่ให้ฟังในบันทึกอื่น)

หลังทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายได้เลือกเข้าห้องเดิมที่เข้าฟังในช่วงเช้า เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับช่วงเช้า แต่ครั้งนี้เป็นการบรรยายภาษาไทย หัวข้อ "Linked Open Government Data" บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ วูวงศ์ ในการบรรยายหัวข้อนี้ ผู้บรรยายได้กล่าวถึงลักษณะของสังคมไทย ทำให้ผู้บรรยายนึกถึงเรื่อง DATA ผมเห็นว่าน่าสนใจและเห็นด้วยจึงขอนำมาเผยแพร่ดังนี้

"สังคมไทยเป็นระบบสังคมที่หลักการหลวม" "Loosely Principled Social System"

เมื่อพึ่งหลักการไม่ได้ก็ต้องพึ่งข้อมูลอย่างเดียว

ลักษณะของสังคมที่หลักการหลวม

๑.เป็นสังคมพรรคพวก เนื่องจากพึ่งหลักการไม่ได้ จึงต้องหาและสร้างพรรคสร้างพวกไว้เป็นที่พึ่ง

๒.เป็นสังคมอุปถัมภ์ ต้องพึ่ง "ผู้ใหญ่" หรือ"ผู้มีบารมี" เพราะพึ่งหลักการไม่ได้ เกิดเป็นการอุปถัมภ์กันขึ้นมา

๓.เป็นสังคมที่ยอมรับความไม่สอดคล้อง เพราะหลักการหลวม จึงยอมรับสิ่งที่ขัดแย้งกันได้โดยไม่รู้สึกอะไร

๔.เป็นสังคมสองหรือหลายมาตรฐาน เพราะยอมรับความไม่สอดคล้องได้โดยไม่รู้สึกอะไร

๕.ย้ายพวกหรือย้ายพรรคกันง่าย เพราะการรวมตัวเป็นพวกเป็นพรรคไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักการ แต่อยู่ที่ผลประโยชน์มากกว่า

๖.ผลประโยชน์ของพวกมาก่อนผลประโยชน์ส่วนรวม (Local optimization over global optimization)

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

18 กันยายน 2556

 

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2136
Content : 2296
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4818463

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า