Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพึุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 104
102 ประชาธิปไตยสีขาว อาจารย์ วันชัย พรหมภา 99
103 นพ.ชูชัย ศุภวงศ์: ข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ 97
104 นายกรัฐมนตรี ปาฐกถา "บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" ขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 131
105 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 12072560 แขกรับเชิญ คุณอุดม พัฒศรีเรือง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 102
106 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 112
107 ส่งเสด็จ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ครั้งสุดท้าย 2015 พระวรธรรมคติ "ให้รู้จักพอ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 144
108 อาจารย์ อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ชวนดู 3D Mapping ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ที่ The Emporium ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 103
109 ภาพ Drone และบรรยากาศ 3D Mapping "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 125
110 3D Mapping ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ The Emporium by Three D Lands - อาจารย์ วัชระ ประยูรคำ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 92
111 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 3D mapping ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 162
112 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ The Emporium by Three D Lands -ธนาคารออมสิน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 93
113 วง Vietrio ชวนดู 3D Mapping ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 107
114 Published on May 28, 2017 รวมภาพบรรยากาศ Drone เวอร์ชั่น 2 นาที "พระผู้เป็นที่รัก" จัดแสดงในรูปแบบ 3D mapping ในงาน "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ " 3D mapping @ Emporium ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 99
115 รวมภาพบรรยากาศ Drone "พระผู้เป็นที่รัก" จัดแสดงในรูปแบบ 3D mapping ในงาน "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ " ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 110
116 พระผู้เป็นที่รัก - อ.ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 119
117 The Art of Chusit King & Queen ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 81
118 คืนนี้ พุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00-20.00 ขอเชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 118
119 นิทรรศการ ธ.สถิตในดวงใจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 134
120 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 150
 
หน้า 6 จาก 23
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 481
Content : 2112
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3919853

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า