Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 พาใจกลับบ้าน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 21.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 410
102 ทำไมเราต้องรักราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 369
103 กฎหมาย กับการเลือกตั้ง เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 497
104 "กฎหมาย กับ การเลือกตั้ง ตอนสอง" เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 -20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 496
105 เด็กปฐมวัย วัฒนาธรรม การเลี้ยงดูของครอบครัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 483
106 สมุนไพรไทย ไพล รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 510
107 สมุนไพรไทย ไพล เสวนาสดรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 503
108 คำทำนาย 10 รัชกาล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 490
109 Moral Awards ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 515
110 พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 559
111 พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 465
112 กฎหมาย กับ การเลือกตั้ง รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 611
113 กฎหมายกับการเลือกตั้ง เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 632
114 การเมืองในสายตาของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 593
115 กฎหมาย เรียนรู้เป็นประโยชน์ พิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 มกราคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 605
116 ร.10 พระราชทานดำรัส "ศาลต้องปฏิบัติ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 485
117 กฎหมาย รู้แล้วเป็นประโยชน์ พิทักษ์ชีวิต และทรัพย์สิน รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 299
118 กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 มกราคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 357
119 กว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 308
120 สมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 มกราคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 408
 
หน้า 6 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2136
Content : 2296
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4818573

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า