Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 "นวดไทย ขึ้นทะเบียนมรดกโลก" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 260
102 เทคโนโลยีจีน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 270
103 ยกระดับภูมิปัญญาไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 274
104 รัฐสภาของประชาชน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 352
105 การศีกษาไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 316
106 "นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 378
107 "นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 379
108 Digital Disruptior ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 373
109 "ผลิกฟื้นคืนพุทธศาสนาสู่ชมพูทวีป" "ทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาอยู่ในจิตสำนึกของครอบครัวชาวพุธ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 350
110 "พลิกฟื้นคืนพุทธศาสนาสู่ชมพูทวีป" "ทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาอยู่ในจิตสำนึกของครอบครัวชาวพุทธ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 377
111 "เรียนรู้กฎหมายลิขสิทธิ์" "ประชาชนได้อะไรจากการประชุมรัฐสภา" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 387
112 "เรียนรู้กฎหมายลิขสิทธิ์" "ประชาชนได้อะไรจากการประชุมรัฐสภา" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 365
113 สาคดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 362
114 "การศึกษาเด็กไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 ต.ค.2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 384
115 "การศึกษาเด็กไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ ? " เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 387
116 ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 383
117 "ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 375
118 "ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชน และ ครอบครัว" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 354
119 ประวัติวันปิยมหาราช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 363
120 "โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 390
 
หน้า 6 จาก 30
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2728
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5297423

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า