Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Digital Economy (Thailand 4.0) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 387
102 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 23 สิงหาคม เวลา 19.00-20.00 น แขกรับเชิญ คุณหมอ อรรธนิศา บุณยัษเฐียร ร่วมเสวนาเกี่ยวกับ "ผู้ป่วยจิตเวช" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 280
103 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุค 4.0 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 392
104 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 16082560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 316
105 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 09082560 "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับ ผลกระทบ ต่อความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และความมั่นคงของสถาบันหลัก ได้อย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 242
106 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 11 สิงหาคม 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 352
107 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้พุธที่ 9 สิงหาคม ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อ 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 181
108 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้พุธที่ 9 สิงหาคม เวลา 19.00-20.00 น ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อ 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 207
109 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 234
110 คำถามจาก คุณอนันต์ ปันยารชุน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 218
111 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 26072560 คุณธีร์ นันทวริศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 305
112 เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน onair 02082560 แขกรับเชิญคุณณัฐพล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 206
113 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 2 สิงหาคม "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อความมั่นคงในสายอาชีพของคนไทยอย่างไร" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 185
114 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 28 กรกฎาคม 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 319
115 คำนิยม หนังสือ เกมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 192
116 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 189
117 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 26072560 แขกรับเชิญ คุณธีร์ นันทวริศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 169
118 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 26 ก.ค.2560 เวลา 19.00-20.00 น แขกรับเชิญ คุณธีร์ นันทวริศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 169
119 หนึ่งในคำอธิบาย Thailand 4.0 คืออะไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 280
120 ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 209
 
หน้า 6 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 606
Content : 2164
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4057815

facebook

Twitter


บทความเก่า