Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประเทศไทยยุค 4.0 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 603
122 Thailand 4.0 by MOC ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 740
123 Thailand 4.0 Education ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 746
124 ประเทศไทย 4.0 มั่นคง มั่งคั้ง ยั่งยืน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 692
125 การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้แผนพัฒนา Digital Government ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 504
126 Digital Economy ดร.อธิป อัศวนันท์ 504
127 ไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยี ดิจิตอล ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ 744
128 จะเข้าสู่ยุคดิจิทัล ต้องคิดแบบดิจืทัล สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ 471
129 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 01022560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 494
130 โครงการเพื่อสนับสนุนคุณพูนลาภ ชัชวาลโฆษิต พูนลาภ ชัชวาลโฆษิต 601
131 ประดทศไทย 4.0 สัมภาษณ์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 660
132 Thailand 4.0 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 532
133 คืนวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เวลา 20.00-21.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 466
134 ในหลวงในความทรงจำ ตอน "เกิดอีกสิบชาติก็ไม่เจอมหาราชชื่อภูมิพล" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 586
135 เดินหน้าประเทศไทย โดย คุณอรพิมพ์ รักษาผล วีรสตรี ของประเทศไทย อรพิมพ์ รักษาผล 495
136 เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน onair 25 มกราคม 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 527
137 คืนนี้พุธที่ 25 มกราคม 2560 เชิญชมรายการสดเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 550
138 Durian Society Sustainable ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 418
139 Durian Society ตอน 1 สามารถ ดวงวิจิตร 562
140 Business Model Canvas ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 673
 
หน้า 7 จาก 19
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 895
Content : 2168
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4255931

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า