Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 การเรียนรู้ในครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 434
162 เรียนรู้ในครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 491
163 บทบาทกองพัฒนายาไทยฯ กับ ผลิตภัณฑ์โอทอป ประเภทสมุนไพร เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 491
164 บทบาทกองพัฒนายาไทยฯ กับผลิตภัณฑ์โอท๊อป ประเภทสมุนไพร เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 441
165 ธ.สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 468
166 ธ.สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 411
167 สันติภาพ แสดงความคิดเห็นโดย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 432
168 กับดักการเมือง เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 426
169 ถกประชาธิปไตยเพื่อปวงชน ตอน 1 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 433
170 ถกประชาธิปไตยเพื่อปวงชน ตอน 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 405
171 กับดักการเมือง เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 424
172 บ้านโรงเรียน การศึกษาโดยครอบครัว รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 442
173 บ้านโรงเรียน การศึกษาโดยครอบครัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 402
174 ๖๗ พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 441
175 ๖๗ พรรษา พระบารมีจรัสฟ้า เหล่าประชาร่มเย็น เสวนาสดรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 441
176 ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 463
177 กัญชา เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 457
178 กัญชา เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 494
179 ฟื้นชีวิต ปลูกป่าในใจคน เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 475
180 เทปรายการคนของสังคม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 497
 
หน้า 9 จาก 31
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2793
Content : 2451
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5376914

facebook

Twitter


บทความเก่า