Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 การจัีดการทรัพยากรมนุษย์บทที่ 1 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 651
162 นายกรัฐมนตรีแถลงหลัง ครม 020517 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 650
163 ทหารอากาศขาดรัก วงจุลดุริยางค์ กองทัพอากาศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 641
164 ทหารอากาศขาดรัก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 588
165 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 26042560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 597
166 ประเทศไทยควรเลือกการปกครองแบบใด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 574
167 คืนนี้ พุธที่ 26 เมษายน 2560 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 593
168 The Ask Coach Vas Show Ep.9 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 591
169 สัมมนาฟรี ในงาน NLP ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 625
170 How to genuinely forgive ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 540
171 What is happiness ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 557
172 How to get a good best friend ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 504
173 How to get myself out of..... ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 532
174 Why do you need life Pur.... ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 518
175 จะรู้ได้อย่างไรว่างานที่ทำมันใช่สำหรับฉัน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 543
176 Financial Freedom ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 556
177 ผู้ให้เพื่อส่งต่อ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 562
178 คืนนี้ พุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 19.00-20.00 เชิญรับชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 580
179 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 12042560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 582
180 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 672
 
หน้า 9 จาก 24
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 498
Content : 2135
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3989596

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า