Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 12 คำเตือน ถ้าหากโควิดอยู่ยาวไปอีก 6 เดือน หรือ 1 ปี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 455
162 80% ของคนที่ติด COVID ขาด Vitamin D ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 472
163 ปิติ ตัณฑเกษมะ ชี้ 6 จุดอ่อน ถึงเวลารื้อโครงสร้าง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 513
164 ผู้แพ้ ผู้ชนะ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 431
165 พรธรรมสงการต์ ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 482
166 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 7 เมษายน 2564 "พรบ สถานพยาบาล กับ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 430
167 ร่ยการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 14 เมษายน 2564 onair 07042564 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 460
168 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 31 มีนาคม 2564 " คิด ผ่าวิกฟ๖ ด้วยปัญญา (ต่อ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 480
169 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 24 มีนาคม 2564 "นวดกดจุด....รักษาโรค ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 483
170 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 มีนาคม 2564 "คิด ผ่าวิกฤต ด้วยปัญญา" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 514
171 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 มีนาคม 2564 "คิด ผ่าวิกฤต ด้วยปัญญา" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 495
172 รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 "คิด ผ่าวิกฤต ด้วยปัญญา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 488
173 กรรมเป็นเครื่องชีวัดเจตนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 520
174 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 3 มีนาคม 2563 "เรียนรู้กฎหมายครอบครัว" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 468
175 ความสุข ความเจริญ กับ ทรัพย์สินทางปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 512
176 เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 485
177 หลักภูมิสังคม โดย พ.อ.ชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 517
178 ชัยชนะที่ไม่ต้องรบ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 483
179 ชัยชนะโดยไม่ต้องรบ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 463
180 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยบน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 433
 
หน้า 9 จาก 49
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 4824
Content : 2858
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7058714

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า