Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 โลกมนุษย์กำลังอยู่ในช่วงกลียุค ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 747
182 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 "คิด วิเคราะห์ วิกฤตชาติ วิกฤตโลก" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 781
183 เพลงที่สุดในโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 804
184 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 21 เมษายน 2564 สมุนไพรไทย : Covid 19 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 811
185 12 คำเตือน ถ้าหากโควิดอยู่ยาวไปอีก 6 เดือน หรือ 1 ปี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 753
186 80% ของคนที่ติด COVID ขาด Vitamin D ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 789
187 ปิติ ตัณฑเกษมะ ชี้ 6 จุดอ่อน ถึงเวลารื้อโครงสร้าง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 874
188 ผู้แพ้ ผู้ชนะ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 803
189 พรธรรมสงการต์ ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 852
190 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 7 เมษายน 2564 "พรบ สถานพยาบาล กับ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 728
191 ร่ยการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 14 เมษายน 2564 onair 07042564 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 831
192 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 31 มีนาคม 2564 " คิด ผ่าวิกฟ๖ ด้วยปัญญา (ต่อ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 817
193 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 24 มีนาคม 2564 "นวดกดจุด....รักษาโรค ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 803
194 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 มีนาคม 2564 "คิด ผ่าวิกฤต ด้วยปัญญา" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 835
195 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 มีนาคม 2564 "คิด ผ่าวิกฤต ด้วยปัญญา" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 818
196 รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 "คิด ผ่าวิกฤต ด้วยปัญญา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 791
197 กรรมเป็นเครื่องชีวัดเจตนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 855
198 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 3 มีนาคม 2563 "เรียนรู้กฎหมายครอบครัว" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 821
199 ความสุข ความเจริญ กับ ทรัพย์สินทางปัญญา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 824
200 เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 802
 
หน้า 10 จาก 50
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5458
Content : 2990
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8213770

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า