Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 รัชกาลที่๑ ตอน ๑๔ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 623
182 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๑๕ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 559
183 รัชกาลที่ ๑ ตอนที่ ๑๖ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 571
184 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๑๗ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 509
185 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๑๘ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 520
186 รัชกาลที่ ๑ ตอนที่ ๑๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 532
187 รัชกาลที่ ๑ ตอนที่ ๒๐ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 536
188 รัชกาลที่ ๑ ตอนที่ ๒๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 575
189 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๒๒ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 523
190 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๒๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 537
191 รัชการลที่ ๑ ตอนที่ ๒๔ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 549
192 รัชการลที่ ๑ ตอน ๒๕ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 516
193 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๒๕ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 509
194 รัชกาลืั้ ๑ สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 554
195 รัชกาลที่ ๑ และการสร้างกรุงเทพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 558
196 ราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 557
197 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 520
198 รู้รักษ์ ตอน รัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 509
199 รัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 505
200 รัชกาลที่ ๓ ตอน 1 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 598
 
หน้า 10 จาก 18
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 774
Content : 2147
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4175460

facebook

Twitter


บทความเก่า