Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 จิตเปลี่ยนโลกเปลี่ยน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 342
22 จันทรุปราคา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 400
23 กรกฎาคม เดือนมหามงคล เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กรฎาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 376
24 กรกฎาคม เดือนมงคล เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กรกฎาคม เวลา 19.00-20.00 o ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 282
25 แนวทางแก้ปัญหาท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 341
26 "แนวทางแก้ปัญหาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน" รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 o ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 310
27 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 จิตอาสา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 248
28 รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 268
29 จิตอาสา"สร้างรอยยิ้ม ปันความรู้ ปั้นอาชีพ รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 137
30 จิตอาสา "สร้างรอยยิ้ม ปันความรู้ ปั้นอาชีพ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 89
31 รักชาติ เฟสติวัล เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้พุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 -20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 47
32 ขบวนการเพาะเห็ดหลินจือ เสวนาสดรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 พ.ค.2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 38
33 ตามรอยพ่อ เปลี่ยนเวลาเป็นอาชีพ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 64
34 ยึดแนวทาง "เดินตามรอยพ่อ" ประเด็น "เปลี่ยนเวลาเป็นอาชีพ" เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 43
35 คิดเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยน เพื่อทำ รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 67
36 เชิญชมเสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 9 พฤษภาคม เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 55
37 ที่สุดของการค้นพบตัวเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลง รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 861
38 ที่สุดของการค้นพบตัวเอง เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เสวนาสด พุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 855
39 ขออย่าให้เป็นจริงตามนั้นเลย พุธที่ 25 เมษายน เวลา 19.00 -20.00 น เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 901
40 สร้างคน สร้างงาน ด้วยพลังแห่งความรัก เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วัพุธที่ 18 เมษายน 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 879
 
หน้า 2 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 713
Content : 2187
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4133216

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า