Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 เชิญชมเสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 9 พฤษภาคม เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 13
22 ที่สุดของการค้นพบตัวเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลง รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 784
23 ที่สุดของการค้นพบตัวเอง เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน เสวนาสด พุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 771
24 ขออย่าให้เป็นจริงตามนั้นเลย พุธที่ 25 เมษายน เวลา 19.00 -20.00 น เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 788
25 สร้างคน สร้างงาน ด้วยพลังแห่งความรัก เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วัพุธที่ 18 เมษายน 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 786
26 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 07032018 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 881
27 พุธนี้ 7 กุมภาพันธ์ เชิญชม สร้างเด็ก.....สร้างชาติ เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 749
28 คืนนี้ 7 กุมภาพันธ์ "สร้างเด็ก....สร้างชาติ" เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 724
29 สร้างเด็ก .....สร้างชาติ" เสวนาเพื่อการเรียนรู้ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน 7 กุมภาพันธ์ 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 335
30 เสวนาสด"การส่งเสริมแผนงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 342
31 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 21022561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 125
32 ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 142
33 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 28022561 ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 78
34 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวและสุภาพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 76
35 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวและสุภาพ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 07032561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 76
36 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 17012561 "ผิดเป็นครู เรียนรู้ แล้วเปลี่ยน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 518
37 คืนนี้ พุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ชมเสวนาสด "ผิดเป็นครู เรียนรู้ และ เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 427
38 Thaipublica Interview นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ การท่องเที่ยว วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 471
39 การบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชน รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 224
40 การบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชน เสวนาสด ในรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 192
 
หน้า 2 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 606
Content : 2164
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4057808

facebook

Twitter


บทความเก่า