Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 ขอยุติการออกอากาศเสวนาสด "ทำมาหารวยกับโบบิ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 79
22 New Normal ชีวิตใหม่ ค้านภัย COVID 19 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 96
23 ทำมาหารวยกับโบบิ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 74
24 องค์กรผู้นำพลเมิอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 93
25 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 89
26 โซห่วยผู้ล้มยักษ์ : เสาวนีย์ ซำหว้า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 88
27 บรรยากาศโลก ก่อนเข้าสู่ยุค ศิวิไล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 69
28 ทำมาหารวยกับโบบิ จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 81
29 เชิญชสรายการเสวนาสด "ทำมาหารวยกับโบบิ" จันทร์ที่ 11 พ.ค. เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 57
30 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 69
31 พลิกโควิดเป็นโอกาส เสวนาสด ทำมาค้ารวยกับโบบิ จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 78
32 ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันฉัตรมงคล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 112
33 เชิญชมรายการเสวนาสด "ทำมาหารวยกับโบบิ" จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 87
34 ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันฉัตรมงคล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 97
35 ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันฉัตรมงคล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 79
36 "เรียนรู้ตลอดชีวิต บทเรียนจากไวรัส โควิด" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 27 เมษายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 82
37 "พลิกโควิดเป็นโอกาส" เสวนาสด รายการ ทำมาหารวยกับโบบิ จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 17.00 - 18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 90
38 "อาชีพ การเปลี่ยนแปลง ก้าวข้าม " เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 22 เมษายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 100
39 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 เมษายน 2563 Pose Health Care ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 106
40 "ทำมาหารวยกับโบบิ" "ตอน "พัฒนาการทำมาหารวยแบบทวีคูณ" เสวนาสด จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 109
 
หน้า 2 จาก 30
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2728
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5297415

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า