Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 107
42 เด็กคนนี้เก่งมาก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 93
43 เชิญชมรายการ เสวนาสด "ทำมาหารวยกับโบบิ" ตอน "พัฒนาการทำมาหารวยแบบทวีคูณ" วันนี้ จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 93
44 แนะนำคนเก่ง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 89
45 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชน สู้ภัย โควิด 19 เสวนาสด จันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 103
46 "ทำอย่างไรห่างไกล Covid 19" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 เมษายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 100
47 เสวนาสด รายการ ทำมาหารวยกับโบบิ จันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 107
48 สนธิญาณวิจารณ์นโยบายแจกเงิน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 105
49 ำทยผ่าวิกฤติ โควิคข-19 เพราะ ราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 107
50 กฎหมาย ความยุติธรรม เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน 8 เมษายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 118
51 ทำมาหารวยกับโบบิ ตอน ทุกคนรวยได้ถ้ามีความเชื่อ เสวนาสด จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 119
52 สถานการ์ณโกวิค 19 และมาตราการทางกฎหมาย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 1 เมษายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 129
53 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการค้าไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 118
54 ทำมาหารวยกับโบบิ เสวนาสด จันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 145
55 31 มีนาคม วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 130
56 "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" "วิเคราะห์คนไทยกับจิตสำนึกต่อส่วนรวมและประเทศชาติ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 163
57 ทำมาหารวยกับโบบิ ตอน วิธีหารายได้ปีละ 140 ล้านๆบาท จันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 151
58 "การศึกษา สร้างคน คน สร้างชาติ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ตอน "วิเคราะห์ คนไทยกับจิตสำนึกต่อส่วนรวมและประเทศชาติ" รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 150
59 มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลูกจ้าง สู้ภัย โควิค 19 เสวนาสด รายการทำมาหารวยกับโบบิ พุธที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 146
60 "นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพสู่ครัวโลก" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 มีนาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 155
 
หน้า 3 จาก 30
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2728
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5297306

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า