Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 รุ่ง หรือ ร่วง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 124
42 คนรุ่นใหม่กับประเทศไทยในอนาคต ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 97
43 คนรุ่นใหม่กับประเทศไทยในอนาคต ตอน ๒ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 64
44 คนรุ่นใหม่กับประเทศไทยในอนาคต ตอน๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 74
45 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น ประเด็น "การท่องเที่ยวไทย หัวหอกสู่การสร้างเศรษกิจใหม่ สังคมความรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 154
46 เสวนา การท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 .ในรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 127
47 การท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 ผู้ประกอบการและลูกจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร ติดตามได้ในรายการเสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 107
48 เปลี่ยนเป็น เปลี่ยน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 133
49 ชมเสวนาสด "การท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 จะเป็นอย่างไร คืนวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 19.00-20.00 น ทาง WBTV วัดยานนาวา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 104
50 ๒๓ หลักการทรงงาน ในหลวง รัชกาลที่๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 133
51 แนวทางในการสืบสาน มรดกโลก ศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทานให้กับคนไทยและชาวโลก ในรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศ พุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 132
52 แนวทางในการสืบสาน มรดกโลก ศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทิ้งไว้ให้กับคนไทยและชาวโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 172
53 แนวทางในการสืบสาน มรดกโลก ศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทิ้งไว้ให้กับคนไทยและชาวโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 133
54 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 11102560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 104
55 ยูเนสโก ถวายคำสดุดดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 115
56 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 11 ตุลาคม เวลา 19.00-20.00 น ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 92
57 Talk Show ธีร์ นันทวริศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 147
58 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 04102560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 180
59 คืนวันพุธที่ 4 ตุลาคม เวลา 19.00-20.00 น เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน "ถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 " ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 122
60 นิสัยลึกๆของชาวราศีกุมภ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 95
 
หน้า 3 จาก 24
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 498
Content : 2135
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3989599

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า