Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 07032018 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 983
42 พุธนี้ 7 กุมภาพันธ์ เชิญชม สร้างเด็ก.....สร้างชาติ เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 869
43 คืนนี้ 7 กุมภาพันธ์ "สร้างเด็ก....สร้างชาติ" เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 787
44 สร้างเด็ก .....สร้างชาติ" เสวนาเพื่อการเรียนรู้ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน 7 กุมภาพันธ์ 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 412
45 เสวนาสด"การส่งเสริมแผนงานด้านการท่องเที่ยวชุมชน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 409
46 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 21022561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 161
47 ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 219
48 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 28022561 ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 109
49 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวและสุภาพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 135
50 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวและสุภาพ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 07032561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 130
51 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 17012561 "ผิดเป็นครู เรียนรู้ แล้วเปลี่ยน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 657
52 คืนนี้ พุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ชมเสวนาสด "ผิดเป็นครู เรียนรู้ และ เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 525
53 Thaipublica Interview นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ การท่องเที่ยว วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ 607
54 การบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชน รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 286
55 การบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชน เสวนาสด ในรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 227
56 สภาวิชาชีพมัคคุเทศก์ มุมมอง วิโรจน์ สัตประเสริฐนันท์ รายการเสวนา เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 238
57 เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ประเด็น "สภาวิชาชีพมัคคุเทศก์" มุมมองคุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 290
58 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 27122560 สภาวิชาชีพมัคคุเทศก์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 433
59 คืนนี้ พุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เชิญชมราการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 319
60 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 20122560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 430
 
หน้า 3 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 713
Content : 2187
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4133205

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า