Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
441 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิชาญ พงษ์พิทักษ์ 2195
442 ความลับของจักรวาล มนุษย์คือปรากกฏการณ์ของธรรมชาติเท่านั้น ไพรสณฑ์ 3262
443 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ จิราภรณ์ เนื่องเจรอญ 2304
444 วิธีติดต่อ ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช วิจารณ์ พานิช 3137
445 รายงานประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2309
446 ประกาศรับสมัครงาน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2130
447 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3218
448 เชิญสมัครสมาชิกมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2467
449 สมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2154
450 Student Engagement Techniques ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2580
451 ขอความช่วยเหลือ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2939
452 สัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง ธุรกิจบริการ ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3574
453 สัมมนาระดมความคิดฟรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 541
454 บทความของ วสิษฐ เดชกุญชร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 716
455 บทความของ วสิษฐ เดชกุญชร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 556
456 เชิญล่องเรือ ชมศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิถีดั้งเดิมเมืองบางกอก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 775
457 บทความของนักเขียนอาชีพ คุณสันติ หอมยมณ์ (วาทิน ศานต์ สันติ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 5115
458 เชิญสมัครสมาชิก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 801
459 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6120
460 โครงการ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) Administrator 40524
 
หน้า 23 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 677
Content : 2180
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4095684

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า