Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
461 บทความของ วสิษฐ เดชกุญชร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 559
462 เชิญล่องเรือ ชมศิลปะ สถาปัตยกรรม และวิถีดั้งเดิมเมืองบางกอก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 788
463 บทความของนักเขียนอาชีพ คุณสันติ หอมยมณ์ (วาทิน ศานต์ สันติ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 5131
464 เชิญสมัครสมาชิก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 815
465 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6125
466 โครงการ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) Administrator 40643
467 หัวใจของธุรกิจบริการอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ Administrator 38294
468 ออกอากาศรายการ ข่าวเด่น คนดัง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1044
469 ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 10546
470 รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4785
471 เชิญสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 8886
472 รับเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6992
473 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1161
474 กิจกรรมสมายทัศน์สัญจร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 5500
475 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ถีง คนทำงาน HR ในประเทศไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 5495
476 รับปรึกษาการบริหารจัดการโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1037
477 อันตรายจาก Food Center ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4218
478 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 654
479 ประชุมจัดตั้งมูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 520
480 เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 449
 
หน้า 24 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 711
Content : 2187
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4130302

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า