Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
461 กิจกรรมสมายทัศน์สัญจร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 5901
462 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ถีง คนทำงาน HR ในประเทศไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 5930
463 รับปรึกษาการบริหารจัดการโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1247
464 อันตรายจาก Food Center ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4550
465 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 905
466 ประชุมจัดตั้งมูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 765
467 เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 689
468 Managing Knowledge & Learning in The Modern Organization Softcontrol Articles Blog Page 1389
469 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 936
470 รัชกาลที่ ๑ ตอน๑๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1032
471 คนของพระราชา สิริกร ลิ้มสุวรรณ สิริกร ลิ้มสุวรรณ 869
472 "คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 944
473 พระเจ้าอยู่หัว "แดนศิวิไล" เทอกศักดิ์ เจียมก่อวัฒนา 916
474 สมเด๋็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานราชสังคหวัตถุ พิชาญ พงษฺพิทักษ์ 910
475 ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยในบริบทโลก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 747
476 ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยในบริบทโลก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 734
477 What is NLP ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1080
478 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ "พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1234
479 ในหลวง ร ๑๐ ทรงเวียนเทียน ในการพระราชพิธีวิสาขบูชา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1798
480 ทำไมฉันต้องทำเพื่อคนอื่น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 481
 
หน้า 24 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2136
Content : 2296
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4818513

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า