Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
461 รัชกาลที่ ๓ ตอน ๑๐ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 937
462 รัชกาลที่ ๓ ตอน ๑๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 844
463 รัชกาลที่ ๓ ตอน ๑๒ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 913
464 รัชกาลที่ ๓ ตอน ๑๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 844
465 รัชกาลที่ ๓ ตอน ๑๔ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 840
466 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 869
467 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๒ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 850
468 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 889
469 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๔ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 855
470 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๕ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 919
471 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๖ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 919
472 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๗ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 896
473 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๘ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 940
474 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 987
475 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๑๐ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 970
476 รัชการที่ ๑ ตอน ๑๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 935
477 รัชกาลที่๑ ตอน ๑๒ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1004
478 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 904
479 ขอเชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 20.00-21.00 o ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 896
480 สามก๊กฉบับย่อ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1169
 
หน้า 24 จาก 31
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2793
Content : 2451
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5376881

facebook

Twitter


บทความเก่า