Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
481 รัชกาลที่ ๑ ตอนที่ ๑๖ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1073
482 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๑๗ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1007
483 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๑๘ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 988
484 รัชกาลที่ ๑ ตอนที่ ๑๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 997
485 รัชกาลที่ ๑ ตอนที่ ๒๐ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1035
486 รัชกาลที่ ๑ ตอนที่ ๒๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1049
487 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๒๒ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1003
488 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๒๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1018
489 รัชการลที่ ๑ ตอนที่ ๒๔ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 982
490 รัชการลที่ ๑ ตอน ๒๕ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 974
491 รัชกาลที่ ๑ ตอน ๒๕ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 942
492 รัชกาลืั้ ๑ สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1037
493 รัชกาลที่ ๑ และการสร้างกรุงเทพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1048
494 ราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1011
495 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 927
496 รู้รักษ์ ตอน รัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 936
497 รัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 920
498 รัชกาลที่ ๓ ตอน 1 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1017
499 รัชกาลที่ ๓ ตอน ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 923
500 รัชกาลที่ ๓ ตอน ๔ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 965
 
หน้า 25 จาก 33
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2890
Content : 2499
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5513079

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า