Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
561 เชิญสมัครเป็นสมาชิกศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 9469
562 รับเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7656
563 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1632
564 กิจกรรมสมายทัศน์สัญจร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6109
565 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ถีง คนทำงาน HR ในประเทศไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6186
566 รับปรึกษาการบริหารจัดการโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1428
567 อันตรายจาก Food Center ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4771
568 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1101
569 ประชุมจัดตั้งมูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 958
570 เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 929
571 Managing Knowledge & Learning in The Modern Organization Softcontrol Articles Blog Page 1589
572 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1179
573 รัชกาลที่ ๑ ตอน๑๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1279
574 คนของพระราชา สิริกร ลิ้มสุวรรณ สิริกร ลิ้มสุวรรณ 1106
575 "คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1203
576 พระเจ้าอยู่หัว "แดนศิวิไล" เทอกศักดิ์ เจียมก่อวัฒนา 1149
577 สมเด๋็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานราชสังคหวัตถุ พิชาญ พงษฺพิทักษ์ 1142
578 ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยในบริบทโลก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 1001
579 ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยในบริบทโลก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 960
580 What is NLP ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1337
 
หน้า 29 จาก 30
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2728
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5297408

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า