Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 229
62 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 193
63 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 197
64 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 26 มกราคม 2565 "ธนาคารทุนมนุษย์" "สื่อสารสร้างสรรค์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 211
65 คนดีสังคมดี ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 230
66 ลักษณะของคนดี ตามหลักพระพุทธศาสนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 229
67 ครูผู้เป็นดวงประทีปส่องทาง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 242
68 เข้าใจพระพุทธศาสนาภายใน ๅ1 หน้า หรือ 2 นาที (ฉบับย่อ จาก ธรรมสมโภช 80 ปี พุทธทาสภิกขุ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 259
69 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 19 มกราคม 2565 "ธนาคารทุนมนุษย์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 205
70 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปฎิรูปตนเองเพื่อประเทศชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 228
71 หนี้สินวาระแห่งชาติ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 221
72 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 12 มกราคม 2565 "ฆ่าตัวตาย ปัญหาสังคม บาปหรือไม่บาป" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 227
73 โบบิ ตอน 1 กรุงเทพต้องปฎิวัติ ไม่ใช่ปฎิรูป ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 246
74 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 5 มกราคม 2565 " ทบทวนย้อนคิด ปีใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ชีวิตเปลี่ยน ตามวิถีใหม่" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 228
75 แผนปฎิบัติการ 3 ปี 2022-2024 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 242
76 ขยันทำบุญได้อะไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 228
77 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 29 ธันวาคม 2564 "การแพทย์ กฎหมาย และวิธีแก้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 232
78 เลือกปรมาจารย์โบบิเพื่อกรุงเทพที่ดีกว่า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 269
79 จักรีปริทัศน์ รัชกาลที่ 3 ตอนที่ 1 พระเจ้าแผ่นดินอยุธยาองค์สุดท้าย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 282
80 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 22 ธันวาคม 2564 "สมรรถนะวิถีใหม่ คิดใหม่อย่างไร" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 280
 
หน้า 4 จาก 49
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 4824
Content : 2858
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7058914

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า