Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 26042560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 646
62 ประเทศไทยควรเลือกการปกครองแบบใด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 629
63 คืนนี้ พุธที่ 26 เมษายน 2560 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 648
64 The Ask Coach Vas Show Ep.9 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 674
65 สัมมนาฟรี ในงาน NLP ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 689
66 How to genuinely forgive ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 593
67 What is happiness ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 622
68 How to get a good best friend ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 556
69 How to get myself out of..... ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 603
70 Why do you need life Pur.... ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 577
71 จะรู้ได้อย่างไรว่างานที่ทำมันใช่สำหรับฉัน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 615
72 Financial Freedom ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 604
73 ผู้ให้เพื่อส่งต่อ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 618
74 คืนนี้ พุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 19.00-20.00 เชิญรับชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 642
75 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 12042560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 634
76 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 728
77 คืนนี้ พุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 19.00-20.00 น เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 694
78 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 05042560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 693
79 รายการ สู่.. ประชาชนอาเซียน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 703
80 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 29032560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 689
 
หน้า 4 จาก 18
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 774
Content : 2147
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4175493

facebook

Twitter


บทความเก่า