Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 เรื่องของ gig EP 2 EIC Analysis 194
62 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 รุ่ง หรือ ร่วง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 220
63 คนรุ่นใหม่กับประเทศไทยในอนาคต ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 193
64 คนรุ่นใหม่กับประเทศไทยในอนาคต ตอน ๒ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 100
65 คนรุ่นใหม่กับประเทศไทยในอนาคต ตอน๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 166
66 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น ประเด็น "การท่องเที่ยวไทย หัวหอกสู่การสร้างเศรษกิจใหม่ สังคมความรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 305
67 เสวนา การท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 .ในรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 245
68 การท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 ผู้ประกอบการและลูกจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร ติดตามได้ในรายการเสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 223
69 เปลี่ยนเป็น เปลี่ยน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 178
70 ชมเสวนาสด "การท่องเที่ยวยุค Thailand 4.0 จะเป็นอย่างไร คืนวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 19.00-20.00 น ทาง WBTV วัดยานนาวา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 143
71 ๒๓ หลักการทรงงาน ในหลวง รัชกาลที่๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 204
72 แนวทางในการสืบสาน มรดกโลก ศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทานให้กับคนไทยและชาวโลก ในรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศ พุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 269
73 แนวทางในการสืบสาน มรดกโลก ศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทิ้งไว้ให้กับคนไทยและชาวโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 305
74 แนวทางในการสืบสาน มรดกโลก ศาสตร์พระราชา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทิ้งไว้ให้กับคนไทยและชาวโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 246
75 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 11102560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 182
76 ยูเนสโก ถวายคำสดุดดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 198
77 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนวันพุธที่ 11 ตุลาคม เวลา 19.00-20.00 น ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 133
78 Talk Show ธีร์ นันทวริศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 262
79 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 04102560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 315
80 คืนวันพุธที่ 4 ตุลาคม เวลา 19.00-20.00 น เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน "ถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 " ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 233
 
หน้า 4 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 606
Content : 2164
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4057813

facebook

Twitter


บทความเก่า