Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 นิสัยลึกๆของชาวราศีกุมภ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 162
62 นิสัยลึกๆของคนที่เกิดวันที่ 17 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 158
63 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 27092560 ยุทธศาสตร์ชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 87
64 คืนนี้ พุธที่ 27 ก.ย.2560 เวลา 19.00 น ติดตามชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 90
65 แนะนำลิ้งค์สู่รวมการบรรยาย อภิปราย ของวิจารณ์ พานิช ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 99
66 กฎหมายท่องเที่ยว โดย อาจารย์ นุรัตน์ ปวนคามา สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ นุรัตน์ ปวนคามา สานักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 208
67 กฎหมายการท่องเที่ยวในประเทศไทย นุระตน์ ปวนคามา 153
68 ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำธุรกิจนำเที่ยวภายใน ชัยวัฒน์ สุวรรณ 626
69 กฎหมายท่องเที่ยว 4 อาจารย์นุรัตน์ปวนคามา 111
70 การตลาดท่องเที่ยว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 94
71 กฎหมายท่องเที่ยว 2 อาจารย์ นุรัตน์ ปวนคำมา 83
72 กฎหมายท่องเที่ยว 3 อาจารย์ นุรัตน์ ปวนคำมา 52
73 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ออกอากาศวันที่ 6 กันยายน 2560 คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ นำโดย คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล คุณธนพัฒน์ พัฒน์ศรีเรือง ดร.แสน ชฎารัมย์ และ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ร่วมเสวนา ประเด็นเกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 202
74 คืนนี้ พุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 19.00-20.00 น โปรดติดตามชม รายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน แขกรับเชิญ คุณพรศิลป์ พัชรินทรตนะกุล เสวานาต่อจากพุธที่แล้ว ยุทธศาสตร์ชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 171
75 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 30082560 พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 175
76 เชิญชม รายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00-20.00 น พรศิลป์ พัชรินทร์-ตนะกุล นำเสวนา "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 มุมมองของภาคเอกชน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 146
77 การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Digital Economy ตอน 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 262
78 การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Digital Economy ตอน 3 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 218
79 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 23082560 คุณหมอรรธนิศา บุณยัษเฐียร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 246
80 การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค Digital Economy (Thailand 4.0) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 297
 
หน้า 4 จาก 24
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 498
Content : 2135
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3989622

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า