Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 รู้จัก Metaverse หรือ จักรวาลนฤมิต ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 767
82 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 "ความซื่อสัตย์สุจริต" นำมาซึ่งความยั่งยืนทางอาชีพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 569
83 เป้าหมายการขับเคลื่อนมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 553
84 รายการการประชุมคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 588
85 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 2 มกราคม 2565 "ธนาคารทุนมนุษย์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 575
86 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 852
87 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 522
88 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 532
89 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 26 มกราคม 2565 "ธนาคารทุนมนุษย์" "สื่อสารสร้างสรรค์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 582
90 คนดีสังคมดี ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 606
91 ลักษณะของคนดี ตามหลักพระพุทธศาสนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 625
92 ครูผู้เป็นดวงประทีปส่องทาง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 733
93 เข้าใจพระพุทธศาสนาภายใน ๅ1 หน้า หรือ 2 นาที (ฉบับย่อ จาก ธรรมสมโภช 80 ปี พุทธทาสภิกขุ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 742
94 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 19 มกราคม 2565 "ธนาคารทุนมนุษย์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 549
95 สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปฎิรูปตนเองเพื่อประเทศชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 585
96 หนี้สินวาระแห่งชาติ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 576
97 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 12 มกราคม 2565 "ฆ่าตัวตาย ปัญหาสังคม บาปหรือไม่บาป" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 563
98 โบบิ ตอน 1 กรุงเทพต้องปฎิวัติ ไม่ใช่ปฎิรูป ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 609
99 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 5 มกราคม 2565 " ทบทวนย้อนคิด ปีใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ชีวิตเปลี่ยน ตามวิถีใหม่" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 577
100 แผนปฎิบัติการ 3 ปี 2022-2024 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 512
 
หน้า 5 จาก 50
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5458
Content : 2990
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8213864

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า