Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 11 สิงหาคม 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 222
82 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้พุธที่ 9 สิงหาคม ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อ 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 113
83 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้พุธที่ 9 สิงหาคม เวลา 19.00-20.00 น ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อ 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 137
84 พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 152
85 คำถามจาก คุณอนันต์ ปันยารชุน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 137
86 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 26072560 คุณธีร์ นันทวริศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 186
87 เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน onair 02082560 แขกรับเชิญคุณณัฐพล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 122
88 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 2 สิงหาคม "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อความมั่นคงในสายอาชีพของคนไทยอย่างไร" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 121
89 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 28 กรกฎาคม 2560 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 206
90 คำนิยม หนังสือ เกมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 113
91 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 118
92 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 26072560 แขกรับเชิญ คุณธีร์ นันทวริศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 102
93 เชิญชมรายการสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 26 ก.ค.2560 เวลา 19.00-20.00 น แขกรับเชิญ คุณธีร์ นันทวริศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 109
94 หนึ่งในคำอธิบาย Thailand 4.0 คืออะไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 130
95 ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 136
96 รู้จักกับ Thailand 4.0 แบบเข้าใจง่าย อ่านรอบเดียว เล่าได้เป็นช่องเป็นฉาก!!!! ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 112
97 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 19072560 เปลี่ยนค่านิยม เข้าสู่ Thailand 4.0 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 77
98 เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 103
99 ร่วมกันเทอดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักปรัชญาเอกของโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 127
100 “ ร่วมกันเทอดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นนักปรัชญาเอกของโลก ” ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 132
 
หน้า 5 จาก 23
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 481
Content : 2112
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3919258

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า