Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
941 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2247
942 กิจกรรมสมายทัศน์สัญจร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6935
943 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ถีง คนทำงาน HR ในประเทศไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7025
944 รับปรึกษาการบริหารจัดการโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2020
945 อันตรายจาก Food Center ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 5619
946 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1734
947 ประชุมจัดตั้งมูลนิธิ ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1539
948 เชิญประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1563
949 Managing Knowledge & Learning in The Modern Organization Softcontrol Articles Blog Page 2306
950 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1966
951 รัชกาลที่ ๑ ตอน๑๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2038
952 คนของพระราชา สิริกร ลิ้มสุวรรณ สิริกร ลิ้มสุวรรณ 1865
953 "คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2051
954 พระเจ้าอยู่หัว "แดนศิวิไล" เทอกศักดิ์ เจียมก่อวัฒนา 1937
955 สมเด๋็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานราชสังคหวัตถุ พิชาญ พงษฺพิทักษ์ 1918
956 ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยในบริบทโลก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 1832
957 ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยในบริบทโลก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 1770
958 What is NLP ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2165
959 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ "พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2329
960 ในหลวง ร ๑๐ ทรงเวียนเทียน ในการพระราชพิธีวิสาขบูชา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2877
 
หน้า 48 จาก 49
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 4824
Content : 2858
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7058614

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า