Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ความจริง ความงาม ความรัก เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 19 กันยายน 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 22
2 "ความจริง ความงาม ความรัก" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 52
3 ประเทศไทย ๔.๐ กับ ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 172
4 ประเทศไทย ๔.๐ กับ ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 209
5 พีช ปณิชา เมธาวิชิตชัย " ซูปเปอร์สตาร์แห่งโลกออนไลน์" เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 5 กันยายน 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 288
6 แม่ดีเป็นศรีของชสติ รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 459
7 ภาษาไทย & การนำเสนออย่างเหมาะสม" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 483
8 "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 358
9 ภาษาไทย & การนำเสนออย่างเหมาะสม" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 201
10 "ดูละคร ย้อนดูตน" "เมีย 2018" รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 156
11 "ดูละคร ย้อนดูตน" "เมีย 2018" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 104
12 ศาสตร์ชีวิต รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 177
13 "ศาสตร์ชีวิต" เสวนาสดรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 200
14 จิตเปลี่ยน โลกเปลี่ยน เสวนารายการ เปลี่ยน เป็นเปลี่ยน พุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 292
15 จิตเปลี่ยนโลกเปลี่ยน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 332
16 จันทรุปราคา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 390
17 กรกฎาคม เดือนมหามงคล เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กรฎาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 336
18 กรกฎาคม เดือนมงคล เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 กรกฎาคม เวลา 19.00-20.00 o ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 267
19 แนวทางแก้ปัญหาท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 326
20 "แนวทางแก้ปัญหาการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน" รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 o ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 292
 
หน้า 1 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 677
Content : 2180
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4095680

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า