Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เชิญชม เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4
2 เปลี่ยน เป็น ธรรม วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 5
3 ทำไมข้อเรียกร้องปฎิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ถึงเข้าข่ายการล้มล้างสถาบัน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 9
4 หลังจากที่ฉันได้เขียนถึงในหลวง ร.๙ มีเสียงถามว่า แล้วในหลวง ร.๑๐ ล่ะ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 8
5 สรุปโครงการในรัชกาลที่ ๑๐ บางส่วน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 9
6 ถึงแม่พลอย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 8
7 วิถีปัจจุบัน ของ ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 10
8 จากป้าสู่หลาน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 13
9 เรียนรู้ ทำความเข้าใจ โลกยุคดิจิตอล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 14
10 เรียนรู้ ทำความเข้าใจ โลกยุคดิจิตอล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 13
11 อนันท์ ปันยารชุน "อนาคตอยู่ที่คนรุ่นหนุ่มสาว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 14
12 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 11
13 ขอแสดงความเห็นในฐานะคนที่มีสิทธิเสรีภาพคนหนึ่ง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 13
14 เปลี่ยน เป็น ธรรม-ทำ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 17
15 เปลี่ยน เป็น ธรรม วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 22
16 วิเคราะห์ม้อบ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 20
17 ในหลวง "ไม่เคย" เซ็นรับรองการรัฐประหาร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 14
18 ตั้งสติเอาไว้ให้ดี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 12
19 สงครามล้มประเทศไทย HybridWar ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 16
20 สงครามล้มประเทศไทย HybridWar ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 10
 
หน้า 1 จาก 35
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3031
Content : 2544
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5588308

facebook

Twitter


บทความเก่า