Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สมุนไพรไทย บัวบก เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 20
2 สมุนไพรไทย บัวบก รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 มีนาคม เวลา 21.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 79
3 ผู้พิพากษาขอโทษ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 101
4 พาใจกลับบ้าน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 156
5 พาใจกลับบ้าน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 21.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 168
6 ทำไมเราต้องรักราชวงศ์จักรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 185
7 กฎหมาย กับการเลือกตั้ง เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 มีนาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 284
8 "กฎหมาย กับ การเลือกตั้ง ตอนสอง" เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 -20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 275
9 เด็กปฐมวัย วัฒนาธรรม การเลี้ยงดูของครอบครัว ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 271
10 สมุนไพรไทย ไพล รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 301
11 สมุนไพรไทย ไพล เสวนาสดรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 300
12 คำทำนาย 10 รัชกาล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 294
13 Moral Awards ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 311
14 พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 358
15 พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 280
16 กฎหมาย กับ การเลือกตั้ง รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 412
17 กฎหมายกับการเลือกตั้ง เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 408
18 การเมืองในสายตาของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 398
19 กฎหมาย เรียนรู้เป็นประโยชน์ พิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 มกราคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 337
20 ร.10 พระราชทานดำรัส "ศาลต้องปฏิบัติ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 276
 
หน้า 1 จาก 20
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 1035
Content : 2190
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4291083

facebook

Twitter


บทความเก่า