Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประเทศชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 32
2 กัญชา เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 45
3 กัญชา เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 58
4 ฟื้นชีวิต ปลูกป่าในใจคน เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 88
5 เทปรายการคนของสังคม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 90
6 ฟื้นชีวิตใหม่ ปลูกป่าในใจคน เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 84
7 วังวนของการแย่งอำนาจปกครองประเทศ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 96
8 วังวนของการแย่งอำนาจปกครอง ตอน ๒ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 86
9 "ทำไมต้องคิดต่าง" รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 192
10 "ทำไมต้องคิดต่าง" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 191
11 13 ราชสกุล สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 191
12 ซอสน้ำจิ้มสมุนไพร เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 252
13 "น้ำซอสสมุนไพร" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน คืนนี้ พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 281
14 HR TECH ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 99
15 "คนปลายน้ำ" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 177
16 คนปลานน้ำ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 12 มิย 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 175
17 วัววนการแยงชิงอำนาจปกครองประเทศ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 มิถุนายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 221
18 วังวนของการแย่งอำนาจปกครองประเทศ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 211
19 การเมืองเสื่อมทรุด คมชัดลึกสุดสัปดาห์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 214
20 ทักษะที่ต้องมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 29 พ.ค.2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 259
 
หน้า 1 จาก 22
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 1640
Content : 2243
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4511580

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า