Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 32
2 ดาวเรื่องเป็นสมุนไพรด้วยหรือ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 95
3 เชิญชมเสวนาสด "ดาวเรืองเป็นสมุนไพรด้วยหรือ" รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 พ.ค.เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 130
4 เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 329
5 เชิญติดตามชม รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 370
6 เบื้องหลังการถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 101
7 เสด็จออกสีหบัญชร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 355
8 ภาพประวัติศาสตร์"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 323
9 เสด็จออก ณ.สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 230
10 รัชกาลที่ 3 ได้ครองราชเพราะเหตุใด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 144
11 ถ่ายทอดสด เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 146
12 กฎหมาย และ แรงงาน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 153
13 ปลุกไทยรักชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 168
14 ปฎิรูปการศึกษาเพื่อยุทธศาสตร์ชาติ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 251
15 การส่งต่อราชบัลลังก์"จากพี่สู่น้อง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 238
16 ผลัดแผ่นดินออกนอกสายตรง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 207
17 สมุนไพร กันชง เสวนาสด รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 17 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 171
18 การปฎิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 132
19 คนป่วน สังคมป่วย เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 203
20 คนป่วน สังคมป่วย ซมองโลกเห็นธรรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 210
 
หน้า 1 จาก 21
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 1449
Content : 2217
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4364869

facebook

Twitter


บทความเก่า