Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงจุดยืนเรื่องวัคซินป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 11
2 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Covid-19 ด้วยปัญญา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 13
3 ไขข้อข้องใจ "ฉีดวัคซิน"โควิด- 19 รายการตอบโจทย์ Thai PBS ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 15
4 โลกมนุษย์กำลังอยู่ในช่วงกลียุค ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 18
5 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 "คิด วิเคราะห์ วิกฤตชาติ วิกฤตโลก" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 33
6 เพลงที่สุดในโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 33
7 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 21 เมษายน 2564 สมุนไพรไทย : Covid 19 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 37
8 12 คำเตือน ถ้าหากโควิดอยู่ยาวไปอีก 6 เดือน หรือ 1 ปี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 48
9 80% ของคนที่ติด COVID ขาด Vitamin D ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 40
10 ปิติ ตัณฑเกษมะ ชี้ 6 จุดอ่อน ถึงเวลารื้อโครงสร้าง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 46
11 ผู้แพ้ ผู้ชนะ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 41
12 พรธรรมสงการต์ ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 48
13 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 7 เมษายน 2564 "พรบ สถานพยาบาล กับ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 52
14 ร่ยการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 14 เมษายน 2564 onair 07042564 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 47
15 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 31 มีนาคม 2564 " คิด ผ่าวิกฟ๖ ด้วยปัญญา (ต่อ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 65
16 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 24 มีนาคม 2564 "นวดกดจุด....รักษาโรค ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 76
17 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 มีนาคม 2564 "คิด ผ่าวิกฤต ด้วยปัญญา" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 94
18 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 มีนาคม 2564 "คิด ผ่าวิกฤต ด้วยปัญญา" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 104
19 รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 "คิด ผ่าวิกฤต ด้วยปัญญา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 104
20 กรรมเป็นเครื่องชีวัดเจตนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 108
 
หน้า 1 จาก 41
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3528
Content : 2672
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5978576

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า