Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 23 กันยายน 2563 การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสระบุรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6
2 สามพลังสร้างสรรค์ไทย วันที่ 24 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยชีวิต ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 9
3 บทสนทนาคน 4 วัย กับเรื่อง "1 ความฝัน" ร่วมกัน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 14
4 เปลี่ยน เป็น ธรรม - ทำ วันที่ 21 กันยายน วัดกับสังคมไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 26
5 ขนาดเราเพิ่งรู้ .....แล้วเด็กรุ่นใหม่ก็คงจะไม่รู้ ? ประวัติความเป็นชาติไทย โดย Somkiat Osatsapa ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 29
6 15 สิ่ง อันเป็นที่สุดในชีวิต ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 27
7 เก็บตกจากม็อบวันที่ 19 กันยายน 2563 โดย อาจารย์ภัทร เหมสุข ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 31
8 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 กันยายน 2563 อยู่ดี กินดี กับสมุนไพร์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 102
9 สามพลังสร้างสรรค์ไทย วันที่ 17 กันยายน 2563 ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 25
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนเก้าแสน ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 25
11 ประวัติลุงขาวไขอาชีพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 29
12 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 14 กันยายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 25
13 เปลี่ยน เป็น ธรรม วันที่ 14 กันยายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 32
14 สามพลังสร้างสรรค์ไทย วันที่ 10 กันยายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 22
15 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 9 กันยายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 24
16 หมอวรงค์ วิเคราะห์สถานการณ์ชุมนุมใหญ่ 19 กันยายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 28
17 เปลี่ยน เป็น ธรรม - ทำ วันที่ 7 กันยายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 27
18 สามพลังสร้างสรรค์ไทย วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 40
19 ประเทศไทยกับปัญหาการเมืองในปัจจุบัน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ;วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 36
20 เชิญชม รายการสามพลังสร้างสรรค์ไทย วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 18.00-19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 36
 
หน้า 1 จาก 33
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2890
Content : 2499
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5513074

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า