Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ทำอย่างไรประเทศไทยจะหลุดพ้นกับดักโลก Digital เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 22 พ.ค.2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3
2 ทำอย่างไรประเทศไทยจะหลุดพ้นกับดักโลก Digital ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 35
3 พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 112
4 ดาวเรื่องเป็นสมุนไพรด้วยหรือ เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 173
5 เชิญชมเสวนาสด "ดาวเรืองเป็นสมุนไพรด้วยหรือ" รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 พ.ค.เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 207
6 เสวนาสด เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 405
7 เชิญติดตามชม รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 413
8 เบื้องหลังการถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 101
9 เสด็จออกสีหบัญชร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 357
10 ภาพประวัติศาสตร์"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 325
11 เสด็จออก ณ.สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 232
12 รัชกาลที่ 3 ได้ครองราชเพราะเหตุใด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 145
13 ถ่ายทอดสด เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 147
14 กฎหมาย และ แรงงาน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 154
15 ปลุกไทยรักชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 169
16 ปฎิรูปการศึกษาเพื่อยุทธศาสตร์ชาติ เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 24 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 252
17 การส่งต่อราชบัลลังก์"จากพี่สู่น้อง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 240
18 ผลัดแผ่นดินออกนอกสายตรง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 209
19 สมุนไพร กันชง เสวนาสด รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 17 เมษายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 172
20 การปฎิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 133
 
หน้า 1 จาก 21
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 1463
Content : 2219
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4369132

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า