Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รัฐสภาของประชาชน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 15
2 การศีกษาไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 23
3 "นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 54
4 "นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างเศรษฐกิจไทย" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 70
5 Digital Disruptior ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 76
6 "ผลิกฟื้นคืนพุทธศาสนาสู่ชมพูทวีป" "ทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาอยู่ในจิตสำนึกของครอบครัวชาวพุธ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 70
7 "พลิกฟื้นคืนพุทธศาสนาสู่ชมพูทวีป" "ทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาอยู่ในจิตสำนึกของครอบครัวชาวพุทธ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 - 20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 75
8 "เรียนรู้กฎหมายลิขสิทธิ์" "ประชาชนได้อะไรจากการประชุมรัฐสภา" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 60
9 "เรียนรู้กฎหมายลิขสิทธิ์" "ประชาชนได้อะไรจากการประชุมรัฐสภา" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 82
10 สาคดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 73
11 "การศึกษาเด็กไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 ต.ค.2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 115
12 "การศึกษาเด็กไทยด้อยกว่าต่างชาติจริงหรือ ? " เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 87
13 ราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 76
14 "ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชน และครอบครัว เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 96
15 "ครอบครัวสร้างชาติ พัฒนาเด็กเยาวชน และ ครอบครัว" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.30 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 100
16 ประวัติวันปิยมหาราช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 92
17 "โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน" เสวนาสด รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 16 2562 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 113
18 "ในหลวง" - "สมเด็จพระราชินีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 119
19 คนดีต้องเข้มแข็งในความดี พระราชดำรัส รัชกาลที่ ๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 93
20 ปาฐกถา เสกสรรค์ ประเสริฐกุล "เจตนารมณ์ 14 ตุลา เพื่อประชาธิปไตย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 102
 
หน้า 1 จาก 25
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2136
Content : 2296
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4818461

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า