Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

การแจ้งข่าวทั่วๆไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เชิญชม เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท -
2 สนธิญาณวิจารณ์การแก้ปัญหาทีมเศรษฐกิจชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7
3 รายการ เปลี่ยน เป็น ธรรม-ทำ ตอน พระสงฆ์ไทยไม่ทิ้งโยม เสวนาสด วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7
4 สามพลังสร้างสรรค์ไทย วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 10
5 " เปลี่ยนกฎหมายดีไหม" รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 15
6 เชิญชมรายการสด "สามพลังสร้างสรรค์ไทย" วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 15
7 "เปลี่ยน กฎหมาย ดีไหม ?" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 13
8 รุ่นเก่า รุ่นใหม่ หัวใจเดียวกัน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 41
9 เปลี่ยน เป็น ธรรม- ทำ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 40
10 เชิญชมเสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น ธรรม - ทำ วันนี้ จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 18.00-19.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 49
11 คนค้นตน มรดกพระพยอม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 50
12 กัญชง พืชเศรษฐกืใหม่ของเมืองไทย เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 58
13 เชิญชม "กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่ของเมืองไทย" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 62
14 เปลี่ยน เป็น ธรรม-ทำ เสวนาสด วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 61
15 "อยู่อย่างปลอดภัย จาก Covid 19 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 62
16 เปลี่ยนเป็น ธรรม / ทำ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 73
17 กฎหมายยาเสพติด เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 67
18 บทบาทของพระสงฆ์กับการดูแลสังคม เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ตอนพิเศษ จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 77
19 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ประเด็น "คนรุ่นใหม่กับพลังแห่งการสร้างสรรค์" พุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 129
20 มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 95
 
หน้า 1 จาก 30
Home > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2728
Content : 2425
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5297198

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า