Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 "วัฒนธรรมร่วมสมัย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 36
2 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 24 พฤาภาคม 2566 "วัฒนะรรมกับสถาบันครอบครัว" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 43
3 iรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 "วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 71
4 EP.20 AEC UPDATE "อุตสาหกรรมอัญมณี" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 122
5 เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 19 เมษายน 2566 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 123
6 หลักคุณธรรมเพื่อการาร้างชาติ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 135
7 ราศีกุมภ์ ดวงครึ่งปี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 149
8 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 5 เมษายน 2566 "สื่อสารสร้างสรรค์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 150
9 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 29 มีนาคม 2566 "ช่องว่างระหว่างวัย" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 156
10 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 22 มีนาคม 2566 "การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาชุมชน" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 213
11 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 มีนาคม 2566 "คุณธรรมกับการพัฒนาสังคม" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 200
12 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 8 มีนาคม 2566 "หน้าที่และความรับผิดชอบของคนในยุคดิจิตอล" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 245
13 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 01032566 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 246
14 รายการ เปลี่น เป็น เปลี่ยน วันที่ 1 มีนาคม 2566 บทบาทของคนในยุคดิจิตอล ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 230
15 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 "บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 237
16 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 "บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตอนที่ ๑" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 275
17 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 "เล่าสู่กันฟังตอน 2 "การบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงความรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 309
18 ธนาคารทุนมนุษย์ สนใจร่วมเป็นเจ้าของธนาคารทุนมนุษย์ โปรดรับชม และแจ้งความจำนง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 290
19 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 "เล่าสู่กันฟัง ตอนที่ 1 "เครือข่ายเจ้าของความรู้" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 291
20 รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 25 มกราคม 2566 "โครงการ Net PAMA ตอน 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 541
 
หน้า 1 จาก 3
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5073
Content : 2945
เว็บลิงก์ : 26
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7920973

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า