Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม
กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 "สร้างคน สร้างงาน ด้วย พลังแห่งความรัก" เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 683
2 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 422
3 ประชุมใหญ่คณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1081
4 ธรรมะกับ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 847
5 ประชาสัมพันธ์งานเสวนาฟรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 985
6 โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารทุนมนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1535
7 เดินทางไปเป็นโค้ชให้กับผู้บริหารองค์กรเอกชนในต่างจังหวัด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1287
8 ศูนย์แว่นตาไอซอพติก มีความยินดีเรียนเชิญท่าน ให้เกียรติร่วมงาน LINDBERG Full Collection ( LFC อาจารย์โบบิ 6204
9 เปิดตัวโครงการใหม่ของ GotoKnow จันทวรรณ 6111
10 เปิดตัวโครงการใหม่ของ GotoKnow จันทวรรณ 7173
11 เปิดตัวโครงการใหม่ของ GotoKnow จันทวรรณ 7202
12 Road map มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัมนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 12437
13 ตั๋วเครื่องบินไปกลับดอนเมือง-เกาหลี สายการบิน Air Asia ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 11177
14 “เทคนิคใหม่ในการรักษามะเร็ง” ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3056
15 เรียนเชิญสมาชิกเวปไซด์ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2283
16 Pre-Planning สัมมนาแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2258
17 รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2758
18 ดูงาน Happy Work Place ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7664
19 สัมมนา เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดแนวใหม่สำหรับโรงแรม SMEs Administrator 30668
20 เสวนา ฅน....ทางรอดธุรกิจโรงแรม SMEs Administrator 9207
 
หน้า 1 จาก 2
Home > ประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 713
Content : 2187
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4133192

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า