Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Blog > ADMIN
ADMIN
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คนไทยควรเตรียมตัวอย่างไรกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Administrator 24503
2 แผนปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1452
3 แผนปฎิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 6846
4 สร้างมาตรฐานโดยการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7396
5 ทำอย่างไรให้พนักงานรักองค์กร Administrator 3425
6 เทคนิคการปรับพฤติกรรมลูกน้อง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2759
7 แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาการบริหารคนในองค์กร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2950
8 แนวทางการวิเคราะห์ผลงานเพื่อการพัฒนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3201
9 บทบาทของผู้ปฏิบัติงานในด้าน “HRD” ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 7791
10 บริหารเวลาอย่างไร ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 4984
11 กฎหมายปัจจุบันกับการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 9614
 
Home > Blog > ADMIN

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


Blog Archive

แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 498
Content : 2135
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3989611

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า