Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์
พัฒนาทุนมนุษย์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
161 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๔. การจัดระเบียบความรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2774
162 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๕. ครูช่วยศิษย์จัดระเบียบโครงสร้างความรู้ให้ถูกต้องและมั่นคง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2687
163 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๖. สิ่งที่จูงใจนักเรียนให้อยากเรียน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2496
164 การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร : ๗. ยุทธศาสตร์สร้างแรงจูงใจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2623
165 รื่นเริงบันเทิงใจไปกับการเรียนรู้ โดยอาจารย์วิจารณ์ พานิช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2516
166 การเรียนรู้อย่างมีพลัง โดย อาจารย์ วิจารณ์ พานิช ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3139
167 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๑) กำเนิด และ อานิสงส์ ของ PLC ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2760
168 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๒) หักดิบความคิด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2873
169 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๓) มีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนและทรงคุณค่า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2344
170 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๔) โฟกัสเป้าหมายที่การเรียนรู้ (ไม่ใช่การสอน) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2464
171 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๕) เมื่อนักเรียนบางคนเรียนไม่ทัน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2659
172 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๗) เน้นที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่แผนยุทธศาสตร์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2602
173 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๘) พลังของข้อมูลและสารสนเทศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2414
174 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๙) ประยุกต์ใช้ PLC ทั่วทั้งเขตพื้นที่การศึกษา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3034
175 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๑๐) วิธีจัดการความเห็นพ้องและความขัดแย้ง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2476
176 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๑๑) ชุมชนแห่งผู้นำ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2370
177 บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (๑๒) สรุป (จบ) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2413
178 บันทึกที่มีคำสำคัญ: DuFour ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2465
179 คอรัปชั่น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2251
180 ลักษณ์ เรขานิเทศ โหรฟันธง โปรดติดต่อด่วน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 3007
 
หน้า 9 จาก 15
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3778
Content : 2735
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6312908

facebook

Twitter


บทความเก่า