Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์
พัฒนาทุนมนุษย์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ยอดคน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1709
42 วิธีขจัดความเกียจคร้านผัดวันประกันพรุ่ง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 2047
43 เรื่องเล็กๆ ที่ทำได้เพื่อชีวิตที่ดี ศ.นพ.วิจารย์ พาณิชย์ 1664
44 ปรัชญาอเนกประสงค์ ศ.กีรติ บุญเจือ ศ.กีรติ บุญเจือ 2223
45 7 Step to Success หรือ 7 ก้าว สู่ความสำเร็จ พุฒิเชษฐื ภูริพงษ์ธนเจริญ 1742
46 อ่านแล้วคิด ชีวิตเปลี่ยน พุฒิเชษฐื ภูริพงษ์ธนเจริญ 2495
47 9 กฎเหล็กที่คนประสบความสำเร็จไม่เคยแหก พุฒิเชษฐื ภูริพงษ์ธนเจริญ 1921
48 สรุปหนังสือ 100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ พุฒิเชษฐื ภูริพงษ์ธนเจริญ 1574
49 เหตุผลที่คุณควรมองโลกในแง่ดี คิดบวก (Positive Thinking) พุฒิเชษฐ์ ภูริพงษ์ธนเจริญ 1714
50 ผู้นำแห่งอนาคต ศจ.นพ.วิจารณ์ พานิช 1945
51 เตือนสติคนเก่ง ศจ.นพ.วิจารณ์ พานิช 1677
52 เงินล้นโลก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1745
53 ไม้กวาด กับ พัดยศ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1739
54 คิดริเริ่มเก่ง อนาคตไกล ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1644
55 วิเคราะห์เก่ง คาดการณ์แม่น แก้ปัญหาได้ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1860
56 งานควร สร้างสุข ไม่ใช่ ก่อทุกข์ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1829
57 การบริหารคนด้วยหลักธรรมมะ ภัชราภรณ์ 1950
58 ขุดรากถอนโคนนิสัยโกหก เพื่ออนาคตลูก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1855
59 คิดริเริ่มเก่ง อนาคตไกล ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2075
60 สอนลูกให้มีค่านิยมทำดีที่สุดเสมอ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1749
 
หน้า 3 จาก 15
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 3778
Content : 2735
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 6313030

facebook

Twitter


บทความเก่า