Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์
พัฒนาทุนมนุษย์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เปิดใจ ดร.หนึ่ง ถึง ผู้ที่ส่งข้อมูลบางท่านเข้ามาที่ไลน์กลุ่ม "องค์กรผู้นำพลเมือง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 10
2 การเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Mindset) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 32
3 ดร.หนึ่ง จบวิทยาศาสตร์ แต่ต้องการให้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนก็ต้องเรียนรู้ เพื่อเข้าใจรัฐธรรมนูญ (กฎหมาย) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 34
4 เปิดใจ ดร.หนึ่ง : ปัญหาของประเทศ ณ ปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล ไม่ได้อยู่ที่ ส.ส. และ ส.ว. แต่อยู่ที่ประชาชน พร้อมเรียนรู้ และลงมือทำหรือยัง ? ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 37
5 พลังของความไว้วางใจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 83
6 บทเรียนจากความจริง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 87
7 ความลึกซึ้งของคำสอนในพุทธศาสนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 337
8 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง นพ.วิจารณ์ พานิช 238
9 คิดดีหมดทุกข์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 442
10 ปัญหาเรือรังของสังคมไทย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 405
11 คู่มือปู่ย่าตายาย นายแพทย์ประเสริฐ 647
12 #หยุดผูกความสำเร็จของลูกไว้กับเกรด นายแพทย์ประเสริฐ 615
13 ทำไมบางคนขยันเรียน แต่คะแนนไม่ดี บางคนไม่ขยัน แต่คะแนนดี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 1177
14 บริหารผลลัพธ์ กับบริหารอำนาจ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 908
15 คำแนะนำของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เรื่องกระทรวงใหม่ ประเวศ วะสี 1081
16 ชีวิตที่พอเพียง 3217.ฮีโร่แห่งความดี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 954
17 พลังแห่งวัยเยาว์ : 3. พื้นที่เรียนรู้ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 646
18 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ "หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการพัฒนาผู้นำยุค 4.0" ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 1641
19 สัมมนางาน "นิคม จันทรวิทุร" ครั้งที่ 15 เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ในระดับสากล : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 1486
20 องค์กรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1078
 
หน้า 1 จาก 14
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2621
Content : 2400
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5196104

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า