Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์
พัฒนาทุนมนุษย์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 398
2 คนมีบุญ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 385
3 ความสุข โดย คุณพรรณี ศิลาทรัพย์อำไพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 850
4 บทความของ พ.อ.ชาติวัฒน์ คงอุทัยสกุล แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 697
5 การเรียนรู้ร่วมกัน ประเวศ วะสี 836
6 หยุดเรียกให้ประเทศไทยถอยหลังขัดขวางการพัฒนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 899
7 ความลึกซึ้งของคำสอนในพุทธศาสนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 995
8 ประชาชนไทยถูกสอน (อย่างไม่รู้ตัว) โดยผู้สอนคือ "นักการเมือง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1055
9 เปิดใจ ดร.หนึ่ง ถึง ผู้ที่ส่งข้อมูลบางท่านเข้ามาที่ไลน์กลุ่ม "องค์กรผู้นำพลเมือง" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1085
10 การเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Mindset) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1118
11 ดร.หนึ่ง จบวิทยาศาสตร์ แต่ต้องการให้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนก็ต้องเรียนรู้ เพื่อเข้าใจรัฐธรรมนูญ (กฎหมาย) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 983
12 เปิดใจ ดร.หนึ่ง : ปัญหาของประเทศ ณ ปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล ไม่ได้อยู่ที่ ส.ส. และ ส.ว. แต่อยู่ที่ประชาชน พร้อมเรียนรู้ และลงมือทำหรือยัง ? ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1018
13 พลังของความไว้วางใจ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1034
14 บทเรียนจากความจริง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1066
15 ความลึกซึ้งของคำสอนในพุทธศาสนา ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1427
16 สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง นพ.วิจารณ์ พานิช 1265
17 คิดดีหมดทุกข์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1467
18 ปัญหาเรือรังของสังคมไทย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 1435
19 คู่มือปู่ย่าตายาย นายแพทย์ประเสริฐ 2070
20 #หยุดผูกความสำเร็จของลูกไว้กับเกรด นายแพทย์ประเสริฐ 1677
 
หน้า 1 จาก 15
Home > Articles > พัฒนาทุนมนุษย์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ ์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 5004
Content : 2924
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 7610703

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า