Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 EIC Research Series: เรื่องของ gig ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 22
2 สร้างมาตรฐานโรงแรมด้วยการเพิ่มคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 140
3 บรรยายโครงการนอกหลักสูตร "จริยธรรมผู้นำ" ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 259
4 เนื่องจากคืนคืนฝนตก วันที่ 24 พ.ค.2560 ทำให้ ..... ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 347
5 โลกป่วน ไทยวุ่น จริงหรือ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 588
6 สมคิด ลาออกเถิดครับ ถ้าปัญญาของท่านมีแค่การขายประเทศเพื่อสร้างภาพ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 567
7 Thailand's Economic Outlook 2017 : Towards Sustainability ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 658
8 ปัญหาในการพิจารณาคุณค่า ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 610
9 ทำไมสังคมไทยจึงอ่อนแอ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 645
10 ขอโทษท่านผู้ชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 693
11 สืบเนื่องจาก รายการ ธรรมาธิปไตย เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 605
12 เขาเรียกว่าดีแต่ไม่ถูกต้อง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 581
13 หลักการปกครอง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 605
14 ผมเชื่อและมีศรัทธา ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 588
15 บทเรียนจากการแชร์ Line ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 792
16 คนดีของโลกที่น่ายกย่อง ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 803
17 คำชมจากผู้ติดตามอ่านบทความ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 833
18 สถานีวิทยุโทรทัศน์ WBTV ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1221
19 การบริหารจัดการโรงแรม ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 873
20 พลังแห่งคุณธรรม จริยธรรม The Ethical Power ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1073
 
หน้า 1 จาก 7
Home > Articles > บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 481
Content : 2112
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3919865

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า