Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
articles.jpg
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระมหากษัตริย์ไทย ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 253
2 บทความจากรายการวิทยุ Human Talk ประจำวันที่ 29 เมษายน 2561 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 104
3 บทบาทเทคโนโลยี กับ การพัฒนาจิตวิญญารของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน 11 เมษายน 2561 เวลา 19.00-20.00 น ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 297
4 สิทธิลาคลอด ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1629
5 Gig Economy: โลกยุคใหม่ของคนทำงาน กัลยรักษ์ นัยรักษ์เสรี 382
6 ชีวิตที่พอเพียง : 2994. ชีวิตที่ดีในโลกแห่งวัตถุ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช 337
7 ชีวิตที่พอเพียง 2960. Talent diversity กับ Thailand 4.0. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 240
8 "การทำงานการเมือง ไม่เหมือนการทำมาค้าขาย ไพบูลย์ สถาปนาวิสุทธิ์ 366
9 ปัญหาของชาติ วันชัย พรหมภา 299
10 ทฤษฎีดอกไม้หลากสี ผศ.ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ 646
11 รายงาน การสร้างชาติตามแนวทางในหลวง ร ๙ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 742
12 สานงานพ่อ ก่องานใหม่ รวมน้ำใจไทยเป็นหนึ่ง ถวายพ่อหลวง ดร.แสน ชฎารัมย์ 782
13 วันรัฐธรรมนูญ ต้องพูดถึงคณะราษฎร์ ม.ล.ภูดิศ ศุขสวัสดิ์ 1187
14 แรงบันดาลใจ จาก 'ในหลวง' สู่ 'เยาวชนคนหนุ่มสาว' ดร.สุริยะใส กตะฤศิลา 815
15 ​ความรุ่งเรืองของประเทศสยามในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ ม.ล.ภูดิศ ศุขสวัสดิ์ 737
16 ปรากฏการณ์ “บอกอนาคตชาติ” โดย เปลว สีเงิน เปลวสีเงิน 918
17 ไขปริศนา..เบื้องลึกคณะราษฎร หลอกต้มประชาชน เปลี่ยนแปลงการปกครอง (ตอนแรก) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 936
18 ไขปริศนา..เบื้องลึกเบื้องหลังรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย กับภาพลับหายาก (ตอน 2 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1040
19 ไขปริศนา..เนรเทศปรีดี แต่โดนปฎิวัติกลับ นำสู่ประวัติศาสตร์ด้านมืดที่ถูกปิดบังมากว่า 80 ปี (ตอน 3) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1094
20 ไขปริศนา..นักการเมืองบีบ รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติ คำต่อคำ น้ำตารินทั่วไทย (ตอน 4) ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท 1048
 
หน้า 1 จาก 9
Home > Articles > สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 895
Content : 2168
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4255931

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า