Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

สัมฤทธิศาสตร์ : ศาสตร์แห่งการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญสู่ความสำเร็จ

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:34 น.
 

จิตอาสา"สร้างรอยยิ้ม ปันความรู้ ปั้นอาชีพ รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 มิถุนายน 2561

พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:33 น.
 

จิตอาสา "สร้างรอยยิ้ม ปันความรู้ ปั้นอาชีพ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00 - 20.00 น

พิมพ์ PDF


จิตอาสา “สร้างรอยยิ้ม ปันความรู้ ปั้นอาชีพ” เสวนาสด

รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 19.00-20.00

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา

 แขกรับเชิญ คุณพูนทิพย์ พิบูลย์กรลภัส ประธานกลุ่มอาสาสไมล์  

คุณสุชาดา โรจย์วิลาวัลย์ ผู้ก่อตั้งโครงการ Free Fish

 คุณ แกมกาญจน์ ดีเลิศ ผู้เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิต

 ดำเนินรายการโดย หลวงหม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท และ

ครูบุญเลิศ ไทยทัตตกุล ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 3 ด้านเกษตรกรรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

13 มิถุนายน  2561แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:33 น.
 

ทำไมอเมริกาจึงเสื่อมถอย

พิมพ์ PDF
"ความเสื่อมอยู่ที่ความไม่เป็นธรรมในสังคม ช่องว่างของรายได้ถ่างกว้างขึ้น ระหว่างคนรวยกับคนจน"


ทำไมอเมริกาจึงเสื่อมถอย

บทความในนิตยสาร ไทม์ ฉบับวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง My Generation Was Supposed to Level America’s Playing Field. Instead, We Rigged It For Ourselves (1) เขียนโดย Steven Brill  น่าอ่านมาก   บอกสาเหตุความเสื่อมถอยของอเมริกา

หากไม่มีเวลา อ่านเฉพาะย่อหน้าที่สองของบทความ ก็จะได้ข้อสรุป

ความเสื่อมอยู่ที่ความไม่เป็นธรรมในสังคม  ช่องว่างของรายได้ถ่างกว้างขึ้น ระหว่างคนรวยกับคนจน

สาเหตุมาจากการเมืองที่เปิดโอกาสให้คนรวยเข้าครองอำนาจ และออกกฎหมายเพื่อพวกตน    

อ่านไปเรื่อยๆ จะเห็นภาพเปรียบเทียบสภาพในปัจจุบันกับเมื่อ ๔๐ – ๕๐ ปีก่อน ในด้านต่างๆ ที่ด้อยลงอย่างน่าตกใจ    เช่น อัตราความยากจนสูงเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศกลุ่ม โออีซีดี  รองจากตุรกีและอิสราเอล    หนึ่งในห้าของเด็กอเมริกัน อยู่ในสภาพ “ไม่มีความมั่นคงทางอาหาร”   

ปฐมเหตุของความเสื่อมถอยคือ ระบบการเมือง ที่ออกแบบไว้ดี เริ่มต้นดี   แต่ถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ของผู้แข็งแรง   โดยไม่เผื่อแผ่แก่ผู้อ่อนแอกว่า   ไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวม 

ผมตั้งคำถามว่า สภาพเช่นนี้ เป็น“คอร์รัปชั่นเชิงระบบ”หรือเปล่า 

ระบบเศรษฐกิจและการเมืองของเรากำลังตามก้นอเมริกันหรือเปล่า  

รายละเอียดอยู่ในหนังสือ Tailspin : The People and Forces Behind America’s Fifty-Year Fall --- and Those Fighting to Reverse It (2018)   เขียนโดยSteven Brill 

บทความ The strange failure of the educated elite in America(2) โดยDavid Brooksลงพิมพ์ใน นสพ. บางกอกโพสต์ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน้า ๙   กล่าวถึงหนังสือTailspin ของ Steven Brill     และย้ำความล้มเหลวของแนวทาง meritocracy(ความสามารถเป็นใหญ่) ของ สรอ. ที่สร้างขึ้นแทนที่แนวทาง aristocracy(กลุ่มคนรวยเป็นใหญ่) ที่เป็นแนวทางเดิม     เพราะระบบใหม่ได้กลายเป็น new aristocracy   คือสร้างระบบต่างๆ ที่เอื้อต่อการสั่งสมอำนาจและความร่ำรวยในกลุ่มพวกตน    

วิจารณ์ พานิช

๒๙ พ.ค. ๖๑ ปรับปรุง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องรับรองการบินไทย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:32 น.
 

ชีวิตที่พอเพียง 3185. KM 4.0 กับการตั้งเป้า

พิมพ์ PDF

ผมขอเสนอว่าทักษะการตั้งเป้าเป็นทักษะสำคัญของการประยุกต์ใช้ KM 4.0

คำถามแรกที่ต้องถามคือเป้าอะไร  นี่คือประเด็นสำคัญที่สุด   

หากตอบว่า เป้า KM   ผมเฉลยว่า ... ผิด    นี่คือปรากฏการณ์เส้นผมบังภูเขา    KM บังงาน

เป้าหมายอันดับ ๑ของการทำ KMต้องอยู่ที่งาน  อาจเพื่อเพิ่มคุณภาพชิ้นงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย  ลดอันตราย  เพิ่มรายได้ เพิ่มกำไร  เพิ่มประสิทธิภาพผลงาน ฯลฯ   

เป้าหมายอันดับ ๒ คือ คน    เพื่อเพิ่มสมรรถนะของคนในการทำงาน    พัฒนาวัฒนธรรมแบ่งปันความรู้ใส่ตนไม่หวงความรู้ มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน   มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเพื่อนพนักงาน    เพิ่มแนวคิดเชิงบวก    เพิ่มเจตคติที่ดีต่อองค์กร      เพิ่มความรู้เชิงทฤษฎีที่เกี่ยวกับงานโดยเรียนรู้ผ่านการทำงานหนุนด้วยกระบวนการ KM    เป้าหมายอันดับสองนี้อาจมองเป็นผลพลอยได้   แต่ต้องมีการจัดการเพื่อให้เกิดผล  

เป้าหมายอันดับ ๓ คือ องค์กร   เพื่อพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้   เป็น high performance organization    เป็น happy workplace   มีความแข็งแรงพร้อมเผชิญความท้าทายนานา  

คำถามที่ ๒ สำหรับมือใหม่  องค์กรที่เริ่มทำ KM จริงจัง    เป้าใหญ่แค่ไหน  ยากแค่ไหน

คำตอบคือต้องเป็นเป้าที่ท้าทาย   และมั่นใจ ๕๐%  ว่าบรรลุได้    ในเบื้องต้นควรเป็นเป้าที่โฟกัสมาก   เจาะที่ประเด็นเดียว    เพื่อฝึกวิธี “จัดการความรู้” เพื่อบรรลุเป้านั้น    ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะได้สัมผัสความซับซ้อนของ “ความรู้”ที่ต้องใช้เพื่อบรรลุเป้า   รวมทั้งความซับซ้อนของการเอาความรู้ไปใช้    ซึ่งหากทำจนเคยชินหรือชำนาญก็เป็นเรื่องธรรมดาๆ   

คำถามที่ ๓เมื่อบรรลุเป้าที่กำหนดแล้ว ทำอะไรต่อ

คำตอบของผมคือ ทำได้ ๒แนว  (๑) เกาะติดเป้าเดิมแต่ยกระดับให้สูงขึ้น หรือยากขึ้น  (๒)ขยายสู่เป้าใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม แต่ไม่ทิ้งเป้าเดิม   หมายความว่าเป้าใหม่ครอบคลุมเป้าเดิม   

คำถามที่ ๔การกำหนดเป้าหมาย ต้องระบุเงื่อนเวลาหรือไม่

คำตอบคือต้องกำหนด  และต้องไม่ลืมกำหนดเงื่อนเวลาเป็นอันขาด   

คำถามที่ ๕  มีหลายเป้าได้ไหม  

คำตอบคือไม่มีกติกาตายตัว   แต่ต้องระวังไม่ตั้งเป้าหลายเป้าเปรอะไปหมดเพื่อเอาใจคนจากต่างหน่วยงาน   วิธีเช่นนั้จะทำให้เกิดเป้าหมายแยกส่วน   เป็นการส่งเสริมการทำงานแบบ ไซโล   เป็นผลลบต่อการดำเนินการ KM

หัวใจของการตั้งเป้าคือต้องมีข้อมูล (information) เพื่อการตั้งเป้า   วิจารณ์ พานิช

๑๑ เม.ย. ๖๑บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 21:32 น.
 


หน้า 9 จาก 422
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 711
Content : 2187
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4130289

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า