Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Thaiihdc.org

"การศึกษา สร้างคน คน สร้างชาติ" เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ตอน "วิเคราะห์ คนไทยกับจิตสำนึกต่อส่วนรวมและประเทศชาติ" รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา

พิมพ์ PDF

“การศึกษาสร้างคน คน สร้างชาติ”

“วิเคราะห์ คนไทยกับจิตสำนึกต่อส่วนรวมและประเทศชาติ ”

 เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  

พุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 -19.00

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ร่วมเสวนา :หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท  

ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

ดร.รวิช ตาแก้ว กรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

(อดีตข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

คุณทรงวิทย์ หงสประภาส ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท สหภัณท์ เซ็นจูรี จำกัด

 ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189


 

มาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลูกจ้าง สู้ภัย โควิค 19 เสวนาสด รายการทำมาหารวยกับโบบิ พุธที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 17.00-18.00 น

พิมพ์ PDF

เชิญรับชมรายการ เสวนาสด “ทำมาหารวยกับโบบิ” ทุกวันจันทร์ 17.00-18.00

สำหรับวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ตอน “วิธีหารายได้ปีละ140 ล้านล้านบาท”

“มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลูกจ้าง สู้ภัย โควิค 19

ดำเนินรายการโดย :

Ø อาจารย์โบบิ (นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ)

ประธานศูนย์แว่นตาไอซอพติก

Ø หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท

ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

 

ออกอากาศซ้ำวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-11.00


   

เชิญชม "นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพสู่ครัวโลก" รายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยน พุธที่ 18 มีนาคม 2563

พิมพ์ PDF

เชิญชม เสวนาสด  “ นวัตกรรมอาหารไทยเพื่อสุขภาพสู่ครัวโลก”       รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  

พุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 18.00-19.00

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 9.30-10.30 น)

ดำเนินรายการโดย: ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท และ นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์  

วิทยากร :

·     นายทรงวิทย์ หงสประภาส

ผู้จัดการธุรกิจอาหาร บริษัท สหภัณฑ์ เซ็นจูรี จำกัด

·     นายวรธกานต์ เพราธุรส   

ผู้จัดการงานขายต่างประเทศ สหภัณฑ์ เซ็นจูรี จำกัด

·     เภสัชกรสมนึก สุชัยธนาวนิช                                               ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่าง ๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189


 

ทำมาหารวยกับโบบิ เสวนาสด จันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

พิมพ์ PDF

 


หน้า 10 จาก 437
Home

About Us

ศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (ศบม.) เป็นองค์กรที่พัฒนาและจัดทำโครงการเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม เป็นองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการที่ขาดแคลนบุคลากรที่มีมาตรฐานในการให้บริการ
อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile
บัญชีรายชื่อกรรมการ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์


thaibetter
พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืน ( ททค )

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 2621
Content : 2400
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 5195971

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า