Thaiihdc.org

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home > Web Link > iHDC Link
iHDC Link
เว็บลิงก์
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ม.ล. ชาญโชติช ชมพูนุท
1348
2   Link   chanchot
1552
3   Link   มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รพหว่างประเทศ
595
4   Link   ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
557
5   Link   สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
511
6   Link   ศูนย์แว่นตาไอซอพติก
496
7   Link   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
563
8   Link   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
432
9   Link   กรมการท่องเที่ยว
457
10   Link   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
419
11   Link   กระทรวงพลังงาน
424
12   Link   Software Park
1338
13   Link   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
544
14   Link   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
444
15   Link   FTA
1227
16   Link   Tiger Temple
1350
17   Link   ASEAN UP
Empowering business in Southeast Asia
3571
18   Link   Tourism Authority of Thailand
ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว
722
Home > Web Link > iHDC Link

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

 iHDC Profile ย่อ 4 ธ.ค.2560
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิ
เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ HMTC.pdf
เอกสารแนะนำโครงการ HMTC 1.pdf
เอกสารโครงการ HMTC 2 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
iHDC นิติบุคคล.pdf
iHDC บุคคล.pdf
iHDC บุคคลเครือข่าย.pdf
รายงานการประชุม 6 มีนาคม 2560.pdf
ข้อบังคับมูลนิธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการ 15 มีนาคม 2560 ลงนาม
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
Ihdc-Profile and Roadmap 2016-2019 Mar 23 2560.pdf
รายงานการประชุมใหญ่คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ 2559.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สาขาวิชาชีพ.pdf
รายงานการประชุมใหญ่วันที่ 18 ธ ค 2558 v 3.pdf
รายงานการประชุม วันที่ 24 ธันวาคม 2557 updated 4 มีนาคม 2558.pdf
iHDC Profile.pdf
iHDC-invitation Letter.doc
iHDC-Member Form Thai.doc
iHDC-Member Form English.doc
รายงานการประชุมกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ วันที่ 15 มกราคม 2556 ฉบับสมบูรณ์

Login


แบบสำรวจ

สถิติเว็บไซด์

สมาชิก : 895
Content : 2168
เว็บลิงก์ : 24
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 4255951

facebook

Twitter


ล่าสุด

บทความเก่า