คืนนี้ พุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ชมเสวนาสด "ผิดเป็นครู เรียนรู้ และ เปลี่ยน

วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 00:00 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

“ผิดเป็นครู เรียนรู้ และ เปลี่ยน” เสวนาสดรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา  (WBTV) วัดยานนาวา ร่วมเสวนา โดย นายแพทย์ เทพ เวชวิสิฐ ประตูน้ำโพลีคลินิก ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท    ดร.แสน ชฎารัมย์ และ ดร.หลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ ประธาน สมาพันธ์ การค้าการศึกษา

สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

·      ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv

·      ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท


17 มกราคม 2561

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 มกราคม 2018 เวลา 10:08 น.