"ทักษะที่ต้องมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:31 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

“ ทักษะที่ต้องมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”  

เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 (ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ร่วมเสวนา คุณเฉลิมชัย ชิตกร

ดำเนินรายการโดย

หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท และ ดร.รวิช ตาแก้ว

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมได้ทางทีวีผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

 

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·      ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189