ในหลวง ร ๑๐ ทรงเวียนเทียน ในการพระราชพิธีวิสาขบูชา

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 1999 เวลา 07:00 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2017 เวลา 21:48 น.