ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2020 เวลา 16:00 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม

 

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 มีผู้ใจบุญท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนาม มอบหน้ากาก N 95 จำนวน 1,000 ชิ้น (หนึ่งพันชิ้น) ให้ผมช่วยนำไปแจกตามโรงพยายาลที่ขาดแคลน     ผมติดต่อคุณหมอที่รู้จัก ขอคำแนะนำว่าควรจะนำไปให้โรงพยาบาลไหนดี คุณหมอแนะนำว่า โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพ มีกำลังจัดหาให้กับบุคลากร แพทย์ และพยาบาลของ แต่ละโรงพยาบาลได้  ควรจะติดต่อโรงพยาบาลเล็กตามต่างจังหวัดดีกว่า ตอนนี้หน้ากาก N 95 ขาดแคลนมาก แนะนำให้ผมขอคำปรึกษากับ ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2563  ภก.สำนึก มารับหน้ากาก N95 จำนวนหนึ่งพันชิ้นจากผมเพื่อนำไปจัดส่งให้โรงพยายาบาลต่างจังหวัดที่ขาดแคลน  โดยใช้ชื่อ      “มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์” เป็นผู้บริจาค  และให้โรงพยาบาลที่ได้รับของบริจาคส่งจดหมายขอบคุณกลับมาที่ “มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์”

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

20 เมษายน 2563