เชิญชม เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00-19.00 น

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2020 เวลา 19:19 น. ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์
พิมพ์

รายการ “เปลี่ยนเป็นเปลี่ยน” วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00-19.00

 

เสวนาสด      กล้า.....ล้อมรักด้วยหัวใจ”

 

ผู้ดำเนินรายการ

         มล.ชาญโชติ  ชมพูนุท

         ดร.รวิช ตาแก้ว

         ไลออน พ.อ.นายแพทย์ บวร แมลงภู่ทอง

 

แขกรับเชิญ

         คุณลัทธ์กมล อัครสินสุรัฐ  นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ธนบุรี

 

 

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา        สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่าง ๆดังนี้

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870

·     ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

 

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 29  ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-10.30 น)